2024-03-28 08:26Pressmeddelande

Resultat klara från mätningen av PFAS vid brandövningsplatsen Ekängen i Skara

Nu är mätningarna av PFAS i 22 enskilda brunnar i området kring brandövningsplatsen Ekängen färdiga. Resultatet visar att PFAS överstiger gränsvärdena i brunnar på två fastigheter, men ingen av dem används för dricksvatten.

 

- Det är bra att vi har fått svar på hur föroreningens spridning ser ut och i vilken riktning den har gått så att vi kan arbeta med att hantera den, säger Markus Wästefors, chef på Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

 

Ett brandsläckningsämne som användes fram till 2007 har resulterat i höga halter av PFAS på brandövningsområdet Ekängen söder om Skara. Detta medförde att kommunen nu har undersökt om det har skett någon spridning genom vatten. Enskilda brunnar inom ett utvalt område har testats och resultatet från mätningarna visar att brunnar på två fastigheter ligger över gränsvärdet.

 

- I de två fall där vi har upptäckt PFAS kopplat till brandskum är fastighetsägare kontaktade och vi eftersträvar att finna en bra lösning för dessa samtidigt som vi nu arbetar vidare med föroreningen på brandövningsplatsen, säger Markus.  

 

Det kommunala vattnet i Skara är inte påverkat.

 

Kontakt

Förvaltningschef Samhällsskyddsförvaltningen
Markus Wästefors
Mejl: markus.wastefors@falkoping.se
Telefon: 0515-88 58 01


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Kommunikationsenheten