2024-02-20 07:46Pressmeddelande

Höga halter av PFAS på brandövningsplatsen Ekängen söder om Skara

Det berörda provtagningsområdet

Ett brandsläckningsämne som användes fram till 2007 har resulterat i höga halter av PFAS på området. Nu ska kommunen undersöka om det har skett någon spridning till kringliggande vattenflöden. Enskilda brunnar inom ett utvalt område kommer att testas. Det kommunala vattnet i Skara är inte påverkat.

Förekomsten av PFAS kommer med största sannolikhet från det brandskum som räddningstjänsten använde på övningsplatsen fram till 2007. På uppdrag av Samhällsskydd mellersta Skaraborg har en miljöteknisk utredning gjorts på och omkring brandövningsplatsen.

– Vi misstänkte föroreningar på området och därför har denna rapport tagits fram. Nu fick vi tyvärr våra misstankar bekräftade och kan börja arbeta för att begränsa förekomsten, säger Markus Wästefors, chef på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Varför först nu?

Nationellt har medvetenheten om PFAS ökat och de tekniska förutsättningarna utvecklats, vilket leder till att fler områden upptäcks runt om i landet. Forskning pågår fortfarande och för många PFAS-ämnen saknas ännu tillräcklig kunskap om deras effekter på hälsan. Även om det finns starka skäl att anta att alla PFAS kan påverka hälsan.

– Många år har passerat från det att brandskummet förbjöds och lämnades in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Anledningen är att det hänt mycket inom forskningsområdet där förutsättningar att undersöka och hantera spridning av PFAS ökat ordentligt. Nu kan vi påbörja arbetet med att hantera föroreningen på platsen och begränsa eventuell spridning, fortsätter Markus.

Berörda fastighetsägare kontaktas

Om det har skett någon spridning av PFAS utanför brandövningsplatsen är ännu inte klarlagt. För att utesluta spridning erbjuder kommunen provtagning av brunnar på fastigheter i närområdet. Skaraborgsvatten kommer att genomföra provtagning för analys på certifierat laboratorium.

– Vi har valt ut närliggande fastigheter för provtagning utifrån grundvattnets riktning. Detta är ett första urval och beroende på provtagningens utfall kan vi behöva utöka området. De fastighetsägare som är berörda kommer att få information direkt från kommunen, via telefonsamtal och post, avslutar Markus.

Kontakt

Förvaltningschef Samhällsskyddsförvaltningen
Markus Wästefors
Mejl: markus.wastefors@falkoping.se
Telefon: 0515-88 58 01

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Kommunikationsenheten