2022-01-26 09:10Pressmeddelande

Klart med ny förvaltningschef för kultur och fritid

Jan-Erik Augustsson (-) ordf kultur- och fritidsnämnden, Jytte Rixman-Svantesson ny förvaltningschef kultur och fritid, Linda Esseholt Hermansson kommundirektörJan-Erik Augustsson (-) ordf kultur- och fritidsnämnden, Jytte Rixman-Svantesson ny förvaltningschef kultur och fritid, Linda Esseholt Hermansson kommundirektör

Det är nu klart att Jytte Rixman-Svantesson blir ny förvaltningschef på den nya kultur- och fritidsförvaltningen i Skara kommun. Jytte arbetar idag i en liknande tjänst i Götene kommun och kommer i slutet av april att kliva in i sin roll i Skara kommun.

– Jag vill börja med att säga hur glad jag är för att jag får detta förtroendet! Jag ser fram emot att få vara en del i den spännande utveckling som sker i Skara kommun och vara med och återskapa och utveckla kultur- och fritidsförvaltningen. Under våren tänker jag att mitt första steg blir att sätta mig in i uppdraget och att lära känna verksamheten och personal samt politik. Jag tycker det ska bli både utmanande och inspirerande att fortsätta utveckla de olika utvecklingsområden som påbörjats inom biblioteks-, kultur- och fritidsområdet. Jag har arbetat inom kultur- och fritidsområdet i några år nu och jag hoppas mina erfarenheter och kunskaper kommer komma till stor nytta för Skara kommuns utveckling och våra invånare, säger Jytte Rixman-Svantesson.

Att ha en välfungerande kultur- och fritidsförvaltning är viktigt för föreningar och invånare. Det skapar mycket mervärde för alla som bor och verkar i kommunen och bidrar till att man trivs. När annonsen till förvaltningschef kom ut visade det sig att tjänsten var attraktiv och totalt fick kommunen in ett 50-tal ansökningar. Valet föll tillslut på Jytte:

– Jytte är en duktig, driftig ledare med bred erfarenhet av att jobba i kommunal sektor. Hon har också med sig erfarenhet av att jobba med regional och nationell utveckling, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Linda fortsätter:

– Jag vet att hon har gjort ett riktigt gott arbete i Götene och är så glad över att hon nu väljer att börja jobba hos oss. Nu kommer det hända en massa positiva grejer inom kultur- och fritidsområdet, den saken är säker. Jag tror också att våra tre chefer inom förvaltningen; Jytte, Camilla Helander och Sarah Lundén blir en bra ledningsgrupp som samordnar och gör något riktigt bra av den nya förvaltningen.

Jan-Erik Augustsson (-), ordförande i kultur- och fritidsnämnden instämmer:

– Jag gläder mig mycket att få säga välkommen till Jytte Rixman-Svantesson som förvaltningschef för den nya kultur- och fritidsförvaltningen. Jag och nämnden ser fram emot att samarbeta med henne och utveckla Skaras attraktionskraft, både för medborgare och besökare.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Jan-Erik Augustsson
Jan-Erik Augustsson