2021-12-01 10:15Pressmeddelande

Kulturchef mot nya utmaningar

Åsa Veghed, kulturchef i Skara kommunÅsa Veghed, kulturchef i Skara kommun

Efter tre och ett halvt år som kulturchef i Skara kommun väljer Åsa Veghed att ta klivet mot nya utmaningar.

– Det är med blandade känslor jag går mot nya utmaningar. Skara är en vacker kommun med stor kulturell potential. Jag är glad och tacksam över att jag haft förmånen att arbeta tillsammans med engagerade och motiverade medarbetare och samverkat med övrigt kulturliv för kommunen och dess invånare, säger Åsa Veghed, kulturchef i Skara kommun.

Åsa har gjort väldigt mycket för Skara kommun och inte minst för kommunens kulturliv. Det gäller att paketera kulturen för vår samtid och det arbete har Åsa påbörjat på ett fantastiskt sätt.

– Den viktigaste insatsen under mina år har varit tillvaratagandet av Gamla biblioteket. Att fylla byggnaden med ett spännande innehåll för alla, öppna upp byggnaden för en stor publik och arbeta pedagogiskt med barn. Skara kommun har en svindlande historia och det vi gör i Varnhem och Skara är otroligt viktigt för samtiden och framtiden, säger Åsa.

Under Åsas år i kommunen har Skara arbetat och synts allt mer i regionala, nationella och internationella sammanhang. Några exempel på detta är Unga Klara- Sveriges nationalscen för barn och unga, delaktigheten på Bokmässans programscen och inte minst Bokäventyret och dess nationella genomslag.

– Åsa har gjort mycket bra för Skara kommun och hon har varit en omtyckt och uppskattad medarbetare och chef. Åsa har gjort kulturen i Skara folklig och det är jag väldigt tacksam över. Jag önskar henne all lycka i framtiden, säger Peter Blom, avdelningschef för kommunikation, kultur och fritid.

– Åsa har lyft kulturen i Skara på många sätt. Bland annat genom meröppet på biblioteket och Bokäventyret. Nämnden tycker att hon har gjort ett förträffligt arbete och önskar henne lycka till med framtida utmaningar, säger Jan-Erik Augustsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom