2021-11-16 10:00Pressmeddelande

Yrkeslivsmässan JOBB SKARA är tillbaka

Nu arrangerar Skara kommun yrkeslivsmässan JOBB SKARA igen. Första gången mässan genomfördes var i januari 2020 och efter succén beslutade man att mässan skulle återkomma vartannat år. Företag och organisationer bjuds in till en heldag för att visa upp Skaras fantastiska näringsliv och bredden på yrkesgrupper, för Skaras ungdomar och deltagare på Lärcentrum.

Den 20 januari 2022 arrangeras yrkeslivmässa i Vilanhallen i Skara. Elever från årskurs 8, 9, Skara samtliga fyra gymnasieskolor samt deltagare på Lärcentrum är inbjudna. De får i förväg veta vilka arbetsgivare och yrken som deltar och kommer att komma förbereda med frågor till mässan.

– Vi vill ge Skaras ungdomar och studerande en ökad kännedom om vår lokala arbetsmarknad och inspirera till kommande utbildnings- och yrkesval. Det är nog många som inte känner till vilken oerhörd bredd som finns vad gäller arbetsmöjligheter i Skara. Förhoppningsvis kan besökarna inse att deras drömjobb finns närmre än de tror, säger Emelie Bergsten, utvecklingsledare inom arbetsmarknadsfrågor i Skara kommun.

Stolthet och kunskap om vårt lokala näringsliv

På mässan 2020 deltog ett 100-tal yrkesrepresentanter och 1500 besökare minglade runt på mässan. Såväl utställare som elever och lärare uppskattade mässan och utbytet som skedde. Då fyllde man den ena Vilanhallen men nu hoppas man på att ännu fler vill vara med och bidra.

– Detta är ett sätt att säkra framtida bemanningar men också skapa stolthet och kunskap om vårt lokala näringsliv. Vi hoppas att så många som möjligt ställer upp. Besökarna är nyfikna och vill bli inspirerade inför framtida yrkesval och utställarna får en chans att visa upp sig, sina yrkesgrupper och tjänster, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg i Skara kommun.

Sista anmälan är 20 december. Redan nu är det ett 30-tal yrkesgrupper anmälda och ungdomarna kommer att få både bredd och variation men många yrkesgrupper saknas.

– Det är oerhört viktigt att vi tar tillvara på den framtida arbetskraften som finns här och visar upp vilka möjligheter som finns. Framförallt de unga känner inte till vad som finns och tror att de måste flytta för att hitta ett spännande jobb. Tillsammans kan vi göra en viktig insats för vårt framtida näringsliv, uppmanar Emelie och Helena.

Länk till anmälan

JOBB SKARA 2022 (invajo.com)


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom