2022-03-02 09:15Pressmeddelande

Ylva Thun ska hjälpa äldre med teknik

Ylva Thun, digital fixare och Peter Blom, kommunikationschefYlva Thun, digital fixare och Peter Blom, kommunikationschef

Är du äldre och behöver hjälp med att komma igång med digital teknik? Skara kommun satsar nu på att anställa en digital fixare som ska öka den digitala delaktigheten hos kommunens seniorer.

– Jag ser fram emot att utveckla den digitala kunskapen hos våra äldre, få dem intresserade av de tekniska lösningarna som finns och öka det sociala, säger Ylva Thun som är Skara kommuns digitala fixare.

En digital fixare riktar sig främst till äldre kommuninvånare och tjänsten är helt kostnadsfri. Ylva kommer stödja, installera och hjälpa målgruppen med att komma igång med användandet av olika appar, digitala tjänster, sociala medier eller andra kommunikationsverktyg i vardagen.

– Att inte kunna utnyttja den digitala tekniken är ett hinder i vardagen. Den är en förutsättning för att kunna hantera en rad vardagliga tjänster som exempelvis handla på nätet, boka läkarbesök eller andra vardagliga sysslor. Idag räcker det inte bara att ha tillgång till internet, man måste också veta hur man gör och det kräver digital kompetens, fortsätter Ylva.

Ylva kommer tidigare från omsorgsförvaltningen och har en god förståelse, kännedom och kunskap kring den målgrupp hon nu ska arbeta med.

– Det finns ett digitalt utanförskap hos den äldre målgruppen och vi tror och hoppas att vi genom denna satsning kan bidra till att minska den. Ylva kommer att utgå från kommunens Kontaktcenter i Stadshuset, säger Peter Blom, kommunikationschef i Skara kommun.

Syftet med projektet är att stötta målgruppen med den digitala tekniken och kartlägga vilket behov som finns hos kommunens seniorer. Detta är en projektanställning under 2022.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom