2020-05-19 14:54Pressmeddelande

Vintercyklister inspirerade till förbättringar

null

Årets upplaga av Vintercyklist är avslutad. Märkbara hälsoeffekter hos deltagarna och förslag till förbättringar i infrastrukturen är några av resultaten.

När projektet Vintercyklist rullade igång i december lovade elva cyklister att ta cykeln till jobbet minst tre dagar i veckan. De utrustades med vinterdäck och västar och fick tips om säkerhet och utrustning. De rapporterade sedan in sina erfarenheter varannan vecka. Syftet från kommunens sida har varit att uppmuntra till livsstilsförändringar, men också att få input på cykelvägar och vinterväghållning. Har kommunen nått sitt mål?

-Ja, det är jättekul att så många upplever en positiv hälsoeffekt och att det går bra att cykla. Men vinterväghållningen har inte kunnat utvärderas på grund av avsaknaden av snö, säger tf planchef Malin Tell, som ansvarar för infrastrukturfrågor i kommunen.

185 mil på vägarna

Skara är en av fjorton kommuner som deltagit i projektet den gångna säsongen. Statistiken från Västra Götalandsregionen visar att Skara ligger näst högt i antal cyklade dagar. Sammanställningen av antalet cyklade kilometer visar att våra cyklister tillsammans har färdats mer än 1850 km, alltså hela 185 mil, under de fyra månader som projektet varit igång. Det motsvarar lite drygt sträckan mellan Ystad och Kiruna. Detta ger en fingervisning om vad det finns att spara genom att ta cykeln istället för bilen i vardagen.

-Skara är väl lämpat för cykling. Storleken och terrängen gör det enkelt att ta sig fram i kommunen. Att byta bil mot cykel blir inte ett riktigt lika stort steg att ta, säger Malin Tell.

Märkbara hälsoeffekter

Vintercyklisterna som nu prövat på en hel vintersäsong svarar att det är mycket troligt eller troligt att de kommer att cykla nästa vinter. Hälsoeffekterna har varit märkbara. Merparten upplever att de mår bättre och känner sig piggare. Majoriteten känner också att stressen har avtagit.

Input från cyklisterna

Vintercyklisterna har också kunnat lämna synpunkter och intryck. Synpunkterna som har kommit in handlar ofta om vägsträckor som upplevs som mörka. Belysningsåtgärder utanför tätorterna är svårare att genomföra, eftersom det handlar om stora anläggnings- och underhållskostnader som måste ställas mot andra behov i välfärden.

Cykelvägar åtgärdas

Efter de synpunkter som inkom genom förra årets Vintercyklistprojekt genomförde kommunen flera belysningsåtgärder. Bland annat kompletterandes belysningen vid bron under E20 vid Petersburg. Även gång-och cykelvägen utmed Smedtorpsgatan, och cykelvägen i anslutning till förskolan Myrstacken, åtgärdades eller kompletterades som en följd av vintercyklistprojektet.

-Efter årets säsong är det bland annat cykelvägen längs Skaraborgsgatan från Katedralskolan förbi Viktoriaskolan och in mot centrum som vi kommer att titta vidare på, avslutar Malin Tell.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten