2021-01-07 16:20Pressmeddelande

​Viktoriaskolan inför tillfällig distansundervisning

Barn- och utbildningsnämnden i Skara har under eftermiddagen den 7 januari beslutat att införa tillfällig distans- och fjärrundervisning på den kommunala högstadieskolan Viktoriaskolan, under perioden 11 januari till 24 januari. Beslutet kom strax efter att utbildningsminister Anna Ekström i en pressträff meddelat, att regeringen öppnar upp möjligheten för även högstadieskolor ska kunna bedriva distans- eller fjärrundervisning. Skara kommun följer rekommendationer som kommer från Smittskydd Västra Götaland. Allt för att minska den höga smittspridningen av covid-19 i vårt samhälle.

- Vi följer de rekommendationerna vi får för att minska smittspridningen. Vi är bra rustade med datorer för grundskolan och har tränat på att bedriva fjärrundervisning. Det kommer vara en utmaning att med så kort framförhållning bedriva fjärrundervisning på heltid under två veckor, men jag som förvaltningschef är trygg med att rektorer och lärare kommer att lösa uppgiften. Vi önskar att elever och föräldrar hjälps åt så att vi får en bra start på terminen, säger Hans Persson förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten