2017-04-19 14:40Pressmeddelande

​Viktoriaskolan blir billigare än beräknat

null

Med drygt fyra månader kvar till invigningen av Skaras nya högstadieskola, Viktoriaskolan, visar den ekonomiska prognosen att investeringen blir billigare än beräknat. Den budgeterade investeringskostnaden på 338 miljoner ser istället ut att sluta på 312 miljoner, alltså 26 miljoner under budget.

- Det känns fantastiskt bra att få den här prognosen. Att kunna leverera en skola av denna kvalité och dessutom till en lägre kostnad än vad vi budgeterat för, det är fantastiskt roligt, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

När investeringskalkyen för Viktoriaskolan gjordes 2013 landade den på 338 miljoner. I kommunens senaste ekonomiska prognos för Viktoriaskolan ser den faktiska kostnaden ut att landa på 312 miljoner kronor. I denna summa ingår förutom själva byggkostnaderna, projektering, rivning och tillfälliga lokaler, kreditivkostnader och inflationsuppräkning.

- Inför byggstarten av Viktoriaskolan fanns det flera farhågor om att investeringen inte skulle klara budget. Nu när projektet närmar sig invigning och de första eleverna ska flytta in till höstterminen, kan vi konstatera att alla inblandade gjort ett enastående arbete för att lyckas med denna bedrift, säger Fredrik Nordström.

En lägre totalkostnad för Viktoriaskolan innebär också att det kommer att bli en lägre hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden, vilket kommer att gynna skolverksamheterna i framtiden.

Anledningen till att Viktoriaskolan blir billigare beror främst på att Skara kommun har haft god tid i projektet och att samverkan mellan projektledningen inom service och teknik och byggherren PEAB har fungerat väldigt bra och att man tillsammans har hittat smarta och kostnadseffektiva lösningar på de utmaningar man ställts inför.

- Vi har genom goda samarbeten, eftertänksamhet och kloka beslut lyckats hålla nere kostnaderna utan att tumma på slutresultatet. Vi har en bra platsorganisation, genom PEAB, och även en bra byggledning för hela projektet, avslutar Mikael Leijon, projektchef.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten