2022-01-19 16:00Pressmeddelande

Vi behöver dig för att trygga för våra äldre och mest sköra

Efter jul och nyårshelgerna tog pandemin ny fart och situationen på omsorgsförvaltningen har under en tid varit ansträngd med bland annat hög sjukfrånvaro bland personal.

– Vi har en helt fantastisk personal! Alla ställer upp, sluter samman och arbetar tillsammans för att lösa situationen som vi befinner oss i. Jag är otroligt tacksam över det arbete alla gör varje dag för att trygga för våra brukare och patienter, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgen.

En intern process hanterar kök, tvätt och städ

Det pågår en intern process där kommunens Arbetsmarknadsenhet kopplats på för att kartlägga arbetssökande personer till våra olika verksamheter. Dessa personer fördelas ut till de verksamheterna med behov av stöd i servicetjänster.

 

– Servicetjänster, som exempelvis kök, städ, tvätt och promenader är arbetsuppgifter som inte kräver någon vårdutbildning. Genom att lyfta bort dessa arbetsuppgifter frigör vi tid för undersköterskor och annan legitimerad personal som istället kan fokusera på att ge vård åt våra äldre och mest sköra, fortsätter Pernilla.  

”Vi behöver dig med vårdutbildning eller vårderfarenhet”

Förvaltningen arbetar intensivt med bemanningssituationen ute i verksamheterna och aviserar nu om ett stort behov av framförallt undersköterskor. Inom flera verksamheter är sjukfrånvaron hög och det börjar sätta sina spår hos personal som arbetat långa och intensiva dagar samtidigt som man brottas med personalbrist.

 

– Inom flera verksamheter är läget mycket ansträngt och det har varit så under en längre tid. Vi behöver verkligen all hjälp vi kan få och allt är av intresse. Även om du bara kan gå in och jobba en kortare period så tveka inte att söka. All hjälp är guld värd för vår personal och våra brukare i denna utmanande tid, säger Pernilla.

 

Förvaltningen uppmanar även vårdbiträden och legitimerad personal, så som sjuksköterskor och sjukgymnaster att anmäla sitt intresse i kommunens spontanansökan.

– Vi hoppas verkligen att alla som är intresserade hör av sig till oss. Din insats betyder mycket i denna utmanande tid. Varmt välkommen med din ansökan och till Skara kommun, avslutar Pernilla.

 

Länk till anmälan: https://skara.varbi.com/se/what:spontaneous/jobID:2913/iframeEmbedded:0


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson