2018-02-20 09:41Pressmeddelande

Vernissage för annorlunda vandringsutställning

null

Bilder väcker minnen och känslor. I vår visas rena och enkla naturmotiv vid äldreboenden i Skara kommun.

— Oavsett om bilder ger negativa eller positiva minnen är aktiviteter av det här slaget mycket bra. Men glöm inte att lyssna till vad de äldre vill berätta när de ser bilderna, säger professor Barbro Beck-Friis, en av landets ledande experter i geriatrik.

Fotograf Yvonne Adamson från Otterbäcken arbetar oftast med naturmotiv. Flera av hennes bilder har ställts ut i olika sammanhang.

Men jag kände att jag ville göra något mer av allt detta. Efter att ha arbetat inom äldreomsorgen i många år, insåg jag att bilderna kunde komma både till nytta och glädje där.

Och nu finns flera av Yvonne Adamsons bilder i Skara. Hon har lånat ut dem till kommunen och nyligen var det vernissage på Skarahemmet.

Det här är fantastiskt roligt. Vi har stort fokus på att arbeta med sociala aktiviteter på våra särskilda boenden, så vi är mycket tacksamma för att vi får låna de här fotografierna. Jag har pratat med mina kollegor och de tar gärna över utställningen till sina boenden sedan. Även chefen för dagvård och seniorkaféet var mycket intresserad, säger Jessica Bredenberg, enhetschef vid Skarahemmet.

Nu finns flera av Yvonnes naturbilder alltså där. Hennes motiv, som är utvalda för att passa till äldre- och demensboenden, är rena och enkla, med hög igenkänningsfaktor för målgruppen. Och redan vid vernissagen gav bilderna upphov till samtal och berättelser.

En av de boende tittar länge på närbilden av en ekorre. Han skrattar och berättar om ett personligt minne. Busiga ekorrar som tog sig in i ladugården och ville ha havre.

De blev som tama och vi kunde mata dem, minns han.

Yvonne känner till att naturbilder både kan ha en lugnande verkan, samt ge positiva effekter på hälsa och välmående.

Det som triggar igång minnet är bra, säger Else-Britt Sävhammar, sjuksköterska vid Skarahemmet.

Och bilder väcker minnen och känslor. Oavsett bilder ger negativa eller positiva minnen är aktiviteter av det här slaget mycket bra, menar hon.

Det kan vara positiva minnen. Men bilder kan också göra att man minns negativa upplevelser och grubblerier. Fast även detta kan vara positivt på så vis att en person kanske äntligen berättar om det som man burit på mycket länge. Då är det viktigt att personalen lyssnar och finns där, säger Barbro.

Kontaktpersoner

Jessica Bredenberg
Enhetschef Skarahemmet
Telefon 0511-329 22
jessica.bredenberg@skara.se

Charlotte Kristensson
och Johan Frick

Verksamhetsutvecklare Kultur
Telefon 0511-320 63


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten