2016-09-06 16:42Pressmeddelande

Verksamhetsutredning för stadshus i Djäknehuset

null

Nu öppnas möjligheten att skapa ett gemensamt stadshus och en levande mötesplats för kommuninvånarna. Hösten 2017 invigs Viktoriaskolan och Djäknehuset står då utan verksamhet. Därför startar nu arbetet med att göra en verksamhetsutredning för ett gemensamt stadshus i Djäknehuset.

Uppdraget från kommunstyrelsen är att göra en verksamhetsutredning och försprojektering av stadshus i Djäknehuset. Det ska hysa ett kontaktcenter för kommuninvånare och omkring 100 kontorsarbetsplatser.

Målet med ett gemensamt stadshus

Den 5 september hölls en workshop med styrgruppen för arbetet. Syftet med dagen var att ta fram målet för ett gemensamt stadshus.

- Jättespännande med startskott för ett gemensamt utvecklingsarbete. Fokus ligger på ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och på framtidens arbetsplats för våra medarbetare, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Fridh.

Workshopen leddes av arkitekten Carl-Johan Lindfors från Lindfors arkitektbyrå i Göteborg. Arkitektbyrån har varit involverad i processen då Kungälvs kommun gjorde en liknande satsning förra året.

Deltagarna i workshopen i Skara förde fram helhetstänk kring medborgarservice, effektivitet, enhetlighet och en levande mötesplats i centrum som målbild för verksamhetsutredningen.

Hur ser processen ut?

Ambitionen att ta fram ett förslag på kontaktcenter och moderna och attraktiva arbetsplatser i Djäknehuset ska göras i samklang med de unika värden, både byggnadsantikvariska och historiska, som finns i huset.

I arbetet med verksamhetsutredningen läggs stort fokus på arbetssätt och arbetsmiljö i stadshuset. Under hösten inleds arbetet internt genom dialog, workshops, inspirationsträffar samt informations- och utbildningsinsatser. En arbetsgrupp har tillsatts för att planera och genomföra arbetet.

I utredningen ingår fem delar som särskilt ska utredas:

  • Kontaktcentra /medborgarkontor
  • Möteslokaler för Ks/Kf
  • IT-frågor
  • Krisledningscentral
  • Logistik/transporter

De mål som framkommer i verksamhetsutredningen ska docka an till Skara vision 2025 och utredningen ska beskriva de behov och funktioner som ska ingå i ett stadshus för Skara kommun. Verksamhetsutredningen beräknas vara klar vid årsskiftet 2016/2017.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten