2017-12-15 11:58Pressmeddelande

Verksamhetscheferna lämnar sina uppdrag

Det var en enig barn- och utbildningsnämnden som den 27 november beslutade att ta bort ledet med verksamhetschefer inom förvaltningen. Till följd av beslutet tjänstebefriades två av verksamhetschefer och man har nu nått en överenskommelse.

-Den nya ledningsstrukturen och ett sviktande förtroende inom organisationen gör att de två verksamhetscheferna inte har någon roll inom den nya förvaltningsledningen, förklarar Jonny Palmkvist förvaltningschef på barn- och utbildning.

Det framförhandlade avgångsvederlaget landar på 18 respektive 14 månader.

-Det framförhandlade avgångsvederlaget skiljer sig åt och det grundar sig i att de har olika långa anställningstider inom kommunen, förklarar Kjell-Ove Karlsson personalchef i Skara kommun.

Verksamhetscheferna kommer att vara fortsatt tjänstebefriade fram tills årsskiftet och därefter avslutar de sina anställningar i Skara kommun. 

Kontaktpersoner

Jonny Palmqvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 0511-325 17

Kjell-Ove Karlsson
Personalchef, Skara kommun
0511 0511-320 25


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten