2021-01-28 15:55Pressmeddelande

Vem hjälper den som hjälper?

null

Du kanske stretar på och försöker upprätthålla vardagens rutiner och måsten. Du ser att din sambo inte ätit något i dag heller. Det är flera veckor sedan, eller är det månader, som ni åt tillsammans och skrattade. Din sambo har mest legat nedbäddad i sängen sedan hen sades upp från jobbet när pandemin bröt ut på allvar. Du själv är kanske trött i kroppen. Du orkar inte längre svara ”det är bra” när någon frågar, utan du byter ämne. Det är för jobbigt att prata om det.

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa sätter ofta hård press på den som lever runt omkring. Men ofta är det den som har någon form av psykisk ohälsa som får stöd och hjälp från exempelvis arbetsgivare eller vårdcentralen. I kommunen jobbar två så kallade anhörigsamordnare på Anhörigstödet inom omsorgsförvaltningen. Annelie Persson Knutsson och Annika Kron. I deras arbetsuppgifter ingår till exempel enskilda stödsamtal, att hålla föreläsningar och grupper eller att hjälpa till med kontakter med kommunens biståndshandläggare så att man kan få hjälp med avlösningar i hemmet eller dagverksamhet. Vi arbetar med anhöriga till alla målgrupper idag förutom barn. Unga omsorgsgivare är en viktig grupp i samhället som andra aktörer inom socialtjänsten har som fokus, säger Annika.

– Vi har sett att samtalen och kontakterna med oss har ökat under året som gått. Fler är hemma mer av olika anledningar och de bekymmer som kanske fanns innan pandemin bröt ut har kanske också blivit värre. Många mår dåligt när de oroar sig för jobb och hur framtiden ska bli, att stå bredvid i den oron är också påfrestande. Psykisk ohälsa kommer i många former, men det är lätt att glömma bort de anhörigas perspektiv på vägen. Därför finns vi, säger Annika.

Den som ger stöd behöver också stöd

Det finns mycket skuld och skam kring frågor om psykisk ohälsa. Många anhöriga är inte heller medvetna om att de är anhöriga och också kan behöva stöttning och hjälp och inte bara ge hjälp till den som mår dåligt. Vanligtvis brukar anhörigstödet bjuda in till utbildningskvällar, där man får träffa andra i samma situation, få råd och verktyg att hantera vardagen eller någon att prata med.

– Behovet av stöd till anhöriga har inte minskat senaste året, snarare tvärtom. Vi ställde därför om våra fysiska träffar och har nu spelat in utbildningen så att man fortfarande ska kunna ta del av materialet. Det är viktigt att ta hand om sig själv som anhörig och se till att man själv mår så bra man kan i den situation man är i, fortsätter Annika.

Fri utbildning för anhöriga

Utbildningen är i fyra delar, gratis och helt digital. Materialet finns tillgängligt på skara.se/anhorigstod. Den som deltar väljer själv när det passar att gå hela eller delar av utbildningen. I varje del diskuterar en panel flera frågor ur ett anhörigperspektiv. Med i samtalen finns bland annat olika funktioner i kommunen men också personal från vårdcentralen Bräcke Diakoni i Skara.

– Det handlar om att se hela människan, såväl det psykiska som det fysiska måendet. Vi har gjort utbildningsserien med flera gäster, precis som vi hade gjort om vi kunnat träffas på riktigt. Har man frågor eller behov av att prata med oss finns våra kontaktuppgifter på sidan. Inget är för stort eller litet, vi vill gärna att anhöriga hör av sig, det är de vi är till för, avslutar Annika.

Mer information

Kontakta Annika Kron, telefon 0511-326 96 eller via mejl annika.kron@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten