2021-12-07 07:38Pressmeddelande

Vårt nya särskilda boende med teknik i framkant och livskvalitet

Den 15 juni togs det första spadtaget för vårt nya särskilda boende Teglagården. Hösten 2023 ska Teglagården stå klart för inflyttning, där vi tryggar välfärden för nästa generations äldre.

Fram till idag har grundarbetet färdigställs och byggets gigantiska kran är i full gång med att lyfta de prefabricerade väggarna och bjälklagen på plats. Boendet byggs med stor hänsyn och omtanke om nästa generation i valet av hållbara material och lösningar.

Nu har man kommit så pass långt i byggprocessen att man vill bjuda in media till en rundvandring.

När? Den 13 december klockan 15.00
Vart? Teglagården

Vi bjuder på lusse-fika och skyddskläder finns att låna på plats.

Medverkande från styrgrupp särskilt boende:

Gunilla Druve Jansson (C)
Ewa Karlsson (M)
Michael Karlsson (S) 
Ylva Pettersson (M)

Lars Berg (C)
Fredrik Nordström (S)
Ekonomichef Sören Andersson
Fastighetschef Stefan Svensson
Projektledare Staffan Lundstedt
Avdelningschef vård och omsorg Petra Vedebrand

Sekreterare John Borg

Anmäl gärna ditt deltagande till nedanstående. 

Kontaktperson
Staffan Lundstedt
staffan.lundstedt@.skara.se
0511-322 59


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom