2020-04-23 08:00Pressmeddelande

Varslade och jobbsökare på vuxenutbildningen

null

I coronapandemins spår ökar antalet varsel och permitteringar i samhället och många funderar kring sitt framtida yrkesliv. Kommunen står själv som arbetsgivare och leverantör av välfärd inför flera utmaningar när det kommer till att bemanna organisationen med rätt kompetenser. Fler blir äldre i samhället och färre i arbetsför ålder kan arbeta inom exempelvis välfärden.

Tidigt i våras flyttade arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen samman för att kunna dra större nytta av varandras verksamheter och kontakter. Det handlar att anpassa utbildningarna efter individens behov och få de som står långt från arbetsmarknaden in i jobb.

Vuxenutbildningen erbjuder flera yrkesutbildningar på gymnasienivå där rekryteringsbehovet är stort i samhället. Det handlar om vård- och omsorgsutbildning, barnskötarutbildning och byggplåtslagare bara i Skara. I hela Skaraborg erbjuds ett 15-tal utbildningar. Men få känner till möjligheten att man som vuxen kan gå en gymnasial yrkesutbildning som ger bra förutsättningar för jobb.

– Det är aldrig för sent att skaffa sig en utbildning. Vi vill både få människor som blivit varslade eller står långt från arbetsmarknaden in i jobb liksom att vi vill möta upp kommunernas behov av rätt kompetenser. Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten samarbetar nu ännu tätare och i Skaraborg kan man läsa ett 15-tal olika yrkesutbildningar som är eftertraktade i samhället, säger Sara Beche, rektor för vuxenutbildningen.

Utbildningarna anpassas efter elevernas behov och det finns något även för den som inte läst svenska på en grundläggande nivå. Vuxenutbildningen stöttar sina elever och anpassar både utbildningens längd och innehåll på individnivå. Allt för att man ska kunna utveckla sin kompetens och därmed bli attraktiv på arbetsmarknaden.

– I utbudet finns även lärlingsutbildningar, det är ett praktiskt sätt att lära sig ett hantverk. På lärlingsutbildningarna sker upp till 70 procent av utbildningen genom så kallat arbetsplatsförlagt lärande. Till hösten tar vi upp samarbetet med Katedralskolan igen. Den här gången med plåtslagarutbildning lärling, fortsätter Sara.

Samlokaliseringen med Arbetsmarknadsenheten (AME) på Malmgatan skapar också en naturlig mötesplats för vuxna som vill utbilda sig vidare eller söker jobb, även om utbildningarna just nu sker på distans.

– Går man i banor och funderar på vad man ska göra, precis blivit varslad, vill läsa till behörighetsgivande kurser eller utbilda sig är ansökningsperioden för kursstarten i augusti från nu fram till 15 maj, avslutar Sara.

Alla utbildningar finns på www.yrkesutbildningskaraborg.se och www.skara.se/barn--utbildning/vuxenutbildning.html

Kontaktperson

Sara Beche, rektor, 0511-323 44.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten