2021-04-21 17:11Pressmeddelande

Världsbokdagen är här och Skara rustar för att återuppta bokstaden Skara!

null

På fredag, 23 april, är det Världsbokdagen. Då uppmärksammas böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor.

- Åh, vi hade så stora planer och spännande författarbesök för denna dag i Skara. Planen var Bokröstenfestivalen, flera författare på plats, öppning av Bokäventyret för barn i Gamla biblioteket och en ståtlig mässa i domkyrkan med Skaramissalet, men så fick vi skjuta alltihopa på framtiden av kända skäl. Nu arbetar vi för fullt med en hejdundrande kulturhöst, säger kulturchef Åsa Veghed.

Under pandemin har vi sett att läsningen ökar. På biblioteket i Skara har nästan lika många böcker lånats ut under 2020 och 2021 som under tidigare år, trots stängda lokaler. Folk läser och lyssnar på böcker mer än någonsin. Bokförsäljningen ökar också, många vill fortfarande hålla i och läsa ur en bok, men det som ökat allra mest är e-böcker och böcker som man kan lyssna på.

Barns läskunskap och intresse för böcker går däremot neråt.

- Läsfrämjande och insatser för att skapa intresse för böcker är något av det viktigaste vi kan göra för våra barn. Det är en fråga om demokrati, att kunna ta till sig information och finna glädje i läsning. Därför har vi skapat ett stort Bokäventyr för barn, säger kulturchef Åsa Veghed.

I Skara finns ett kulturarv av böcker som går tillbaka till 1100-talet. Skara är en stad där man tidigt brukade böcker och byggde upp bibliotek eftersom de studerande behövde det. Därför finns unika boksamlingar här som nu digitaliseras för fullt i databasen Alvin. Tanken är att det gamla biblioteket nu ska väckas ur sin törnrosasömn och bli mer tillgängligt. Den 29 augusti blir det mässa i domkyrkan där Sveriges äldsta bok, som finns bevarad i Skara, Skaramissalet, kommer att stå i centrum. Sedan följs det av invigning av lek- och lärutställningen Bokäventyret i Gamla biblioteket inspirerad av Alfons Åbergs kulturhus och Junibacken. Men här i Skara är det bokhistoria som är temat, från runsten till smartphone, och det är Birger Uggla som tar oss med på äventyr.

- Vi har skapat ett kulturhus i den vackra 1800-talsbyggnaden och håller verkligen på att bygga upp bokstaden Skara igen på många sätt och vis. Under pandemin har vi renoverat, inrett och byggt nytt. Genom att vi var med på den nationella kulturkongressen Folk och Kultur har vi fått mycket uppmärksamhet i Sverige för vad vi gör här i Skara utifrån boktemat, säger kulturchef Åsa Veghed.

Många spännande föreläsningar om medeltida litteratur, bibliotek, kyrkomusik och progglitteratur för vuxna och en massa kul för barn planeras till hösten med författarbesök av bland annat Stina Wirsén, Ylva Hellen och Kalle Lind.

- Skara har också fått den stora äran att hålla i författarresidenset AIR, Artist in residens för en författare under september månad. Då bor författaren i Skara och får en skrivplats i Gamla biblioteket. Hen kommer hålla i någon form av föreläsning utifrån sitt författarskap. Vi vet ännu inte vem det blir. Men det är väldigt roligt att vi blivit erbjudna det här, vilket är helt i linje med vad vi vill göra med bokstaden Skara, berättar projektledare Maria Nordström.

Bokrösten är det bokprojekt för barn på biblioteket som har rullat på trots pandemin. Det har hållits igång i skolorna med fysiska böcker och digitala lösningar. Bokrösten är en tävling där barn och unga får rösta på sina favoritböcker utgivna 2020.

- Nu har vi äntligen korat vinnarna i Bokrösten. Här kan du se filmen där vi presenterar vinnarna: skara.se/bokrösten, berättar Emma Arnälv, bibliotekarie och projektledare för Bokrösten.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten