2018-06-01 11:10Pressmeddelande

Vänortsbesök i Skara från tyska Zeven

null

Den 5-7 juni kommer en delegation från Zeven i Tyskland på officiellt besök till Skara. Sedan 1989 har Skara haft ett vänortssamarbete med Zeven. På programmet står bland annat besök på Kata Gård i Varnhem, Västergötlands Museum, Vilanhallen, Viktoriaskolan, nationaldagsfirande samt föredrag om hur Skaras hemsjukvård fungerar.

En vänort är en ort i ett annat land som en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet samarbetar med. Representanter för Skara och Zeven möts vart annat år. För två år sedan reste representanter från Skara till Zeven och därför är det nu Skaras tur att stå för värdskapet. Sammanlagt 15 personer kommer till Skara.

Skara kommuns vänortsarbete har främst fokuserat på traditionella vänortsbesök med arrangemang samt skolutbyten. Vänortsbesök och utbyten ger ökade kontakter, kunskap och förståelse mellan kommunmedborgare i de olika länderna. Det är kommunfullmäktige som fastställer och beslutar om vänortsavtal. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för internationella frågor och leder och samordnar vänortssamarbetet.

Vänorterna som en fredsrörelse

Vänortstanken introducerades i modern tid 1924 då Helge Bruhn, generalsekreteraren i den danska Föreningen Norden, ville upprätta lokala kommittéer som hade till uppgift att samarbeta med motsvarande kommittéer i de andra nordiska länderna. Efter andra världskriget blev den europeiska vänortsrörelsen en slags fredsrörelse, då man hoppades genom samarbete på kommunnivå kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk. Syftet med vänortssamarbetet var att man genom utbyten skulle få förståelse för andra länder och därmed främja fred och vänskap.

Skaras vänorter

Skaras vänortssamarbete inleddes år 1946 med Sorø i Danmark. Andra vänorter som Skara har är Eidsvoll i Norge, Fljótsdalshérað på Island och Radviliskis i Litauen.

Inbjudan till media

Media är särskilt välkomna att delta den 5 juni kl. 15, vid välkomstceremonin på Julahotellet i Skara. 

För ytterligare information

Maria Nordström, kommunutvecklare, 070-890 75 10 eller maria.nordstrom@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten