2020-10-23 09:37Pressmeddelande

Vallgatan öppnas för trafik

null

Den 27 oktober öppnas Vallgatan för trafik igen efter att ha varit stängd för allmän trafik sedan den 9 mars.

Den omfattande ombyggnaden av stationsområdet går mot sitt slut och under tisdagen kommer trafiken att släppas på igen på den del av Vallgatan som har varit avstängd. Då har de tillfälliga busshållplatserna tagits bort och infarten till Stationsområdet justerats.

-Vi förskönar staden med åtgärder som kanske kan innebära lite olägenheter, men slutresultatet blir ett sådant att vi får en väldigt vacker stad. Om du kommer förbi Stationsområdet så ser du hur bra det här resultatet har blivit med den nya pendlingsstationen, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Vallgatan har varit öppen för boende och bussresenärer under hela byggperioden, och även om det har funnits alternativ för oss andra att ta oss genom centrum, har avstängningarna tärt på tålamodet hos en del skarabor som inte har respekterat avstängningarna. Men trafikomläggningarna har varit nödvändiga för att garantera säkerheten för de som jobbar och för oskyddade trafikanter.

- Vi förstår att det här har varit lite besvärligt vid vissa tidpunkter på dagarna och vi ber om överseende med detta. Nu är det ju bara en liten tid kvar så vi hoppas att det ska gå bra, säger gatuchef Mats Bäck.

Stationsområdet i sin helhet kommer dock inte att vara klart till den 27 oktober. En cykelparkering under tak, gång-och cykelvägen samt uppsnyggning av framsidan vid Stationshuset återstår fortfarande. I slutet av november planeras en invigning, och den kommer som så mycket annat firande detta år att ske digitalt.

Kontaktuppgifter

Ian Cortés, stadsarkitekt

Telefon 0511-325 58

Mats Bäck, avdelningschef gata/park

Telefon 0511-322 05


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten