2020-04-21 08:34Pressmeddelande

Våga be om hjälp - det är uppmaningen till riskgrupperna i pandemin

null

När samhällssituationen förändras så kraftigt som nu väcks behovet av hjälp – men även viljan att hjälpa. Därför införs nu både en lokal hjälptelefon och en volontärservice.

Den nya verkligheten är här och vi försöker alla anpassa oss till en ny situation. Att tvätta händerna ofta är ett enkelt råd att följa. Att hålla distansen till andra och våga be om hjälp med sådant man i vanliga fall klarar på egen hand - det kan däremot vara en utmaning. Butiker, caféer och restauranger gör vad de kan för att minska smittspridningen och kunderna uppmanas att hålla avståndet. Men det kan ändå uppstå situationer med trängsel och det är något vi alla har ett ansvar för att minimera.

-Du vet inte om den du möter tillhör en riskgrupp eller har ett samhällsviktigt arbete, så därför är det av stor vikt att du håller en viss social distansering till andra, säger Anette Svensson Nordlander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Skara kommun

För riskgrupperna är rådet att hålla sig hemma, och det kan ge en del bekymmer för att få vardagen att fungera. Ofta finns det anhöriga, vänner eller grannar att fråga om apoteksbesök eller att handla mat. Men inte alltid.

Starkare tillsammans

För att möta behovet har nya samarbeten och tjänster sett dagens ljus. Företag erbjuder utkörning av varor, restauranger kör ut mat. Företagen är aktiva och kan vara flexibla med exempelvis försäljning utanför butiken eller hemkörning, bara man kontaktar dem.

- Man ser en otrolig kreativitet och vilja att lösa det på allra bästa sätt för kunderna. Jag tror också att vi har många fördelar i en småstad som Skara. Det är lätt att inleda samarbeten och alla vill hjälpa varandra. Det finns en värme i allt det tråkiga också, säger näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg som tror att nya initiativ kommer att tillkomma även framöver.

Föreningar, kyrkor och organisationer vill också dra sitt strå till stacken och därför har Skara kommun inlett samverkan med flera ideella aktörer. Samarbetet formas efter behovet.

- Vi gör det här för att vi blir starkare tillsammans. I Coronatider behöver vi hjälpas åt och samverka, säger diakon Åsa Wikman, Svenska kyrkan.

Ett resultat av samarbetet är sidan Hjälp & Hjälpa på skara.se/hjälp. Där listas olika tjänster som företagen utför och behöver man någon att tala med finns det förslag på det också. Sidan är även en ingång för den som vill hjälpa till i den rådande situationen.

Lokalt hjälpnummer

Den som behöver någon att tala med eller känner behov av hjälp med något kan ringa det lokala hjälpnumret som bemannas av Svenska kyrkan. Numret är 070-540 10 94 och man kan ringa vardagar kl. 09.00-16.00. Övrig tid går det bra att skicka sms. Det finns också möjligheter att ringa till kommunens kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Ny volontärservice

Nu väcks också människors vilja att göra något för varandra. Många har hört av sig till kommunen för att fråga hur de kan hjälpa till. Därför finns nu en ny e-tjänst där man kan anmäla sig som volontär. Man blir sedan kontaktad allt eftersom behovet växer. Det går också att anmäla sig till volontärtjänsten via hjälptelefonnumret.

Just nu är de som vill hjälpa till fler än de som vill ha hjälp, men situationen kan förändras snabbt. Därför är det bra att tjänsten har kommit till.

- Ett volontärsarbete som byggs upp idag i den situationen vi befinner oss i, kan i framtiden bli ett värdefullt nätverk som vi kan använda oss av i andra situationer, säger fritidschef Camilla Helander.

Kontaktpersoner

Camilla Helander, fritidschef, Skara kommun (om volontärservice)
Telefon 0511-321 83

Åsa Wikman, diakon i Svenska kyrkan (om hjälptelefon)
Telefon 0511-265 21


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten