2020-07-09 10:01Pressmeddelande

Vad tycker invånarna om namnförslagen?

null

Stationsområdet utvecklas för centrumnära bostäder. I samband med utvecklingen behöver ett nytt kvarter namnges. Det finns också en befintlig plats på området som saknar ett formellt namn. Nu vill kommunen veta vad invånarna tycker om namnförslagen.

Kommunstyrelsen gav i våras kommunens namnsättningsråd i uppdrag att ta fram förslag på namn på stationsområdet och stationsplatsen. Uppdraget innebär även att invånarna blir aktiva i processen och därför har namnsättningsrådet enats om några olika förslag som invånarna har möjlighet att tycka till om, kommentera eller komma med andra förslag.

Namnen ska gälla i generationer

Namnsättningsrådet bevakar olika aspekter när det gäller namnsättning. Det gäller att tänka långsiktigt eftersom namnen är permanenta. Namnen ska också anknyta till platsens tradition eller användning och passa in i den omgivande miljön.

"Stationsplatsen"

Platsen på stationshusets framsida kallas ibland stationsplatsen men går i folkmun även under andra namn. Platsen har ännu inget formellt namn.

- Här har vi valt att fortsätta traditionen i stadsdelen med fornnordiska och mytologiska namn. Vi ansåg det lämpligt att namnen även skulle ha en koppling till vatten, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Ett nytt kvarter bildas

När ombyggnaden av Stationsområdet är klar har det bildats ett nytt kvarter som kommer att bebyggas med centrumnära bostäder. Kvarteret ligger inom det gamla spårområdet. Förslagen återspeglar platsens historia och järnvägsepoken.

- Spårområdet är en remsa som kan utvecklas med fler kvartersbildningar. Framtida generationer minns kanske inte järnvägsepoken på samma sätt som vi, men med de nya namnförslagen lever den kvar i stadens kvartersnamn, påpekar Ian.

Förslagen i korthet

Stationsplatsen

Förslagen utgår från nordiska gudanamn som har anknytning till vatten:

  • Ran: Havsgudinnan och vågornas mor.
  • Ägir: Havsgudinnan Rans make, med vem han har nio döttrar som är havets vågor.
  • Fjorgyn: Hon är jordens, åskans och regnets gudinna.

Nytt kvarter väster om stationshuset

Förslagen återspeglar platsens historia och järnvägsepoken.

  • Stoppbocken
  • Slipern
  • Plattformen

Lämna förslag

Invånarna kan tycka till om tre förslag på respektive kvarter eller plats. Undersökningen finns att fylla i digitalt på  https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=896453X232470243X89303

Den kommer också att finnas tillgänglig i Stadshuset samt lämnas ut i samband med boklån från biblioteket. Sista svarsdag är 29 juli.

Kontaktperson

Ian Cortes, stadsarkitekt

Telefon: 0511-325 58

E-post: ian.cortesguzman@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten