2020-12-30 12:38Pressmeddelande

​Vaccinationen mot covid-19 startar idag

null

Skara kommun förbereder just nu det sista för att under eftermiddagen kunna påbörja vaccineringen mot covid-19. Ardala gården och Malmgården är först ut med att vaccinera de som bor där.

– Vi kommer vaccinera på våra särskilda boenden under vecka 53-3. Vi vill fortsätta vaccinera de som har hemvård under vecka 3, men allt beror på när vi får leveranser av vaccinet, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Svensson Nordlander.

Leveranserna till Skara har varit försenade några dagar från leverantören. Folkhälsomyndigheten prioriterar vaccination för de som bor på särskilda boenden eller har hemvård från kommunen. I den andra prioriteringsgruppen från Folkhälsomyndigheten finns medarbetare inom vård och omsorg som har patientnära arbetsuppgifter. Kommunen hoppas kunna påbörja vaccinationen av medarbetare i februari.

Besöksförbudet på särskilda boenden gäller just nu till den 12 januari, men kommunen förbereder en hemställan till Folkhälsomyndigheten om förlängning.

– Vi måste hinna ge två doser med tre veckors mellanrum till alla som bor och jobbar på våra särskilda boenden och i hemvården. Tills det är klart behöver vi fortsätta skydda de som riskerar drabbas svårt av covid-19. Men håll ut, nu skymtar hoppet, avslutar Anette.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten