2019-08-20 15:08Pressmeddelande

Utvecklingsarbetet i Varnhem går in i en ny och spännande fas - nu bildas Varnhems Kulturmiljö ekonomisk förening

null

Kata Gård var första steget. Nu bildas en ekonomisk förening mellan tre parter för att utveckla samarbetet på besöksmålet. Det ska ge effekter för det lokala näringslivet, ökat samarbete inom besöksnäringen, en djupare förståelse för Varnhems roll i den svenska historien och, inte minst, ge 80 000 besökare en ännu bättre upplevelse.

I september 2005 startade Västergötlands museum det arkeologiska utgrävningsprojektet Varnhem innan munkarna kom. Sparbanksstiftelsen Skaraborg lämnade bidrag till utgrävningen som hade till syfte att utforska det vikingatida Varnhem och samtidigt bedriva publik verksamhet. Knappast någon kunde väl föreställa sig hur stort det skulle bli och att fynden dryg 10 år senare skulle resultera i invigningen av den permanenta besöksanläggningen Kata Gård.

Kata Gård en ny fas i Varnhems utveckling

Kata Gård invigdes i maj 2017 och blev omedelbart en succé med 70.000 besökare redan första året och över 80.000 året efter. Invigningen av Kata Gård utgjorde samtidig startskottet för nästa fas i utvecklingen med målet att Varnhem ska bli ett besöksmål av stor nationell och internationell betydelse. För att detta ska vara möjligt måste det skapas en långsiktigt hållbar organisation där de inblandade aktörerna delar en gemensam målbild och arbetar tillsammans framåt.

Ekonomisk förening bildad

För att på bästa sätt ta tillvara Varnhems unika kvaliteter som besöksmål har därför Varnhems Kulturmiljö ekonomisk förening nu bildats av Skara kommun, Västergötlands museum och Svenska kyrkan i Skara pastorat. Den konstituerande föreningsstämman hölls måndagen 19 september i Skara.

- Bildandet av föreningen är ett stort steg framåt i vår gemensamma strävan att tillsammans utveckla Varnhem till ett högklassigt besöksmål, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Lyfter fram rollen i svensk historia

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av Varnhem som besöksmål genom ett bevarande och att sprida information om de unika kulturella värden som finns inom Varnhems kulturmiljö. Det avser särskilt klosterkyrkan, klosterruinen, klostermuseet, Kata Gård, våtmarken och de vandringsleder som passerar i området.

Inom ramen för utvecklingsprojektet vill föreningen verka för att fördjupa och öka kunskapen om Varnhems historia, bedriva arkeologisk forskning, kvalitetssäkra förmedling och kulturarvspedagogik inom området.

- Det är en fantastisk möjlighet att lyfta det unika historiska innehållet i Varnhem och framhäva Västergötlands betydande roll i Sveriges historia, säger 1:e antikvarie Maria Vretemark.

Ökat samarbete ger ännu bättre upplevelse för besökare

Samarbetet i den ekonomiska föreningen syftar också till att förbättra service, värdskap och besöksmottagande på besöksmålet. Det finns även planer på att utveckla Varnhem till ett centrum för vandring i det unika natur- och kulturlandskapet. Föreningen är en avgörande faktor för att stärka samarbetet med lokala krafter i civilsamhället och övriga aktörer och entreprenörer inom besöksnäringen.

- Med detta initiativ ser vi fram emot ett trevligt och ömsesidigt samarbete, såväl inom föreningen, som med det lokala föreningslivet och lokalsamhället, avslutar besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm.

Kontaktpersoner

Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Skara kommun
Telefon 0511-326 81
marie wennerholm@skara.se

Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Västergötlands museum
maria.vretemark@vgmuseum.se

Telefon 0511-26081, 070-2232612


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten