2020-04-27 18:49Pressmeddelande

​Utökat korttidsboende på Malmgatan 36

null

Vård och omsorg rustar sig för att kunna möta ett ökat behov av fler platser för korttidsvård. Därför öppnar vi fler korttidsplatser i kommunen på grund av pandemin.

Korttidsboendet på Malmgatan 36 utökar med en avdelning på 10 platser för att kunna möta kommande behov. Fram tills nu har sjuksköterskeenheten varit placerade här och de flyttar nu ned ett våningsplan. De finns alltså kvar i huset för att det ska ske så lite förändringar som möjligt. Flyttarna kommer att ske under veckorna 18-20.

Detta innebär att det i dagsläget inte längre planeras för att göra om vandrarhemmet i Skara till korttidsboende.

- Under de dagar som gått har det blivit tydligt att före detta vandrarhemmet inte i dagsläget är lämpligt som vårdboende eller för sjuksköterskeenheten. Skulle vi få ett annat läge med ännu mera behov av placering av brukare eller patienter kan den bli aktuellt. Vandrarhemmet har fräschats upp men väldigt sparsamt och det går att återanvända delar av det som man har hunnit att iordningställa, säger Pernilla Magnusson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Ett korttidsboende används för personer inom hemvården som inte klarar sig i sitt hem längre, för en längre eller en kortare tid. Det kan också bli aktuellt för en person som kommer från en sjukhusvistelse men som inte kan åka hem direkt.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten