2019-11-26 14:27Pressmeddelande

Utmärkelsen ”Guldgemet” till Katedralskolan

null

Katedralskolans elevkår har utsetts till årets teamwork och tilldelats utmärkelsen ”Guldgemet” av Sveriges elevkårer.

Guldgemet är ett pris som varje år delas ut av Sveriges elevkårer till elevkårer som under året har utmärkt sig på något sätt. Pris delas ut i kategorierna årets elevkår, årets teamwork och årets samhällsinsats. Priset som årets teamwork gick i år alltså till Katedralskolans elevkår.´

– Vi är oerhört stolta och glada över att ha vunnit pris som årets teamwork 2019. Detta är ett kvitto på att det vi gjort varit rätt. Vårt mål är att alltid, oavsett fråga, arbeta tillsammans. Där skolledning, elever, lärare och övrig personal arbetar mot ett gemensamt mål, säger elevkårens talman Elin Grahn.

Katedralskolan- en plats för alla

I sin motivering påpekar Sveriges elevkårer bland annat att elevkåren vid Katedralskolan tillsammans, med skolledning och personal, startat ett initiativ för att synliggöra och aktivt arbeta med likavärdighetsfrågor på skolan.

– Vi vill att skolan ska kännas välkomnande och trygg för alla elever. Det är ett arbete som elevkåren vill vara med och driva. Vi lyfte detta med skolledningen, en grupp satts ihop och idag ses vi kontinuerligt för att jobba med skolans likavärdesarbete, säger Caroline Karlsson, vice talman i elevkåren.

– Samarbetet med elevkårsstyrelsen fungerar alltid väldigt bra. Vi har en tillit och en ömsesidig respekt gentemot varandra och en förståelse för varandras olika områden. Det är mycket engagerade ungdomar som tar stort ansvar för att göra det lilla extra för våra elever på Katedralskolan, säger Petra Björk, samordningsrektor Katedralskolan.

Hela motiveringen:

Elevkåren Katedralskolan har ett gott samarbete med skolledning och personal som präglas av tillit och ömsesidig respekt. Under åren har de tillsammans startat ett initiativ för att synliggöra och aktivt arbeta med likvärdighetsfrågor på skolan. Detta för att förebygga kränkningar och diskriminering samt främja en trygg och vänlig skola. Initiativet har lett till ”likavärdighetsgruppen” som är en grupp bestående av lärare, elevhälsa, elever, elevskyddsombud, representanter från elevkårsstyrelsen och rektor som träffas kontinuerligt. Elevkåren visar att det genom ett gott samarbete är möjligt att skapa en tryggare och bättre skola för alla. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten