2020-12-14 13:33Pressmeddelande

Uteserveringar året runt i Skara 2021

null

En enig kommunstyrelse har gjort det möjligt för restauranger och caféer att hålla uteserveringar öppna även under vinterhalvåret och förlänga säsongen att omfatta hela 2021 – något som inte är tillåtet i vanliga fall. Beslutet tas för att minska trängsel och risken för smittspridning under den pågående pandemin.

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att tillfälligt förlänga säsongen för uteserveringar under hela året 2021. Beslutet har tagits med anledning av pandemin för att näringsidkarna ska kunna minimera smittspridning och samtidigt bedriva sina verksamheter på bästa möjliga sätt då det ställs krav på distansering.

-Att kunna träffas i trygga former är otroligt viktigt för oss alla just nu, och om vi kan få njuta tillsammans av en kaffe eller matbit på ett smittsäkert sätt gör det stor skillnad i vardagen för många invånare i Skara. Vi tackar alla som lyft det här förslaget till oss, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Enskilda bedömningar

För att uppföra en uteservering på offentlig plats behövs tillstånd från Polisen. Innan polisen svarar ber de kommunen bedöma om uteserveringen fungerar med trafik, städning, miljö med mera. I vissa fall behövs också upplåtelse av mark eller bygglov för uteserveringen från kommunen. Eftersom varje uteservering och plats har olika förutsättningar kommer kommunen att göra enskilda bedömningar för varje enskild bygglovsansökan. Därför fattas inte ett generellt beslut om att tillåta samtliga uteserveringar. De restauranger och caféer som tänkt söka tillstånd uppmanas att göra det för hela 2021 för att underlätta hanteringen.

-Vi tror och hoppas att detta kan gynna en ansträngd näring. Pandemin har lett till nya levnadssätt och vi umgås mer utomhus och är mer toleranta för lite kyla. Vi hoppas att Skaras caféer och restauranger tar tillfället att skapa inbjudande serveringar för den kallare årstiden så att det även bidrar till trivsel och stämning, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Kontaktperson
Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg
Telefon 0511-32006
E-post: helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten