2019-11-18 11:31Pressmeddelande

Utdelning av minnesgåvor för 25 år i tjänst

null

Torsdagen den 14 november mottog sju medarbetare i Skara kommun en minnesgåva efter 25 års anställning vid en middag på Jula hotell och konferens.

Kommundirektören Gustaf Olsson hälsade alla välkomna och höll sedan ett tal till jubilarerna, där han gjorde en återblick 25 år tillbaka till 1994. Just nostalgi och arbetsminnen stod i centrum bland samtalen kring borden. Efter maten underhöll Selma och Ida från Olinsgymnasiet med tankeväckande sång och musik.

Vid festligheten deltog även kommunstyrelsens presidium bestående av Ylva Pettersson, Lars Berg och Fredrik Nordström samt jubilarernas förvaltningschefer och HR-chef.

Under utdelningen hölls tal till varje jubilar av respektive förvaltningschef och vi fick höra om allt från lärare med fokus på hållbarhet till engagerade medarbetare som sett lösningar och möjligheter i allt. Några har arbetat på samma arbetsplats under alla år, medan andra har valt olika banor under sin tid i Skara kommun.

Gåvor
Gåvan är ett smycke, armbandsur, konstverk eller annat av bestående värde som medarbetarna själv fått välja. Någon valde ett halsband och en ring, en annan valde ett vackert glaskonstverk, men några hade ännu inte valt ut gåvan som just de önskar sig, än.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten