2020-01-31 13:42Pressmeddelande

Utbyten som ger internationella kontakter

null

Katedralskolan satsar stenhårt på internationella utbyten och har gjort under en längre tid. Vinsterna med utbyten är många. Men det som lyfts lite extra är de internationella kontakterna som eleverna skaffar sig och en förståelse för olika kulturer och nationer. Dessutom är det ett perfekt tillfälle att få öva och använda de språk man studerar.

I mitten av januari och innan jul har gymnasieelever från Skara haft besökare hos sig från flera olika europeiska länder. Staden kunde inte bjuda på någon snö, men mycket annat såsom möjligheten att bo hemma hos sina värdar och delta i undervisningen.

– Planeringar har gjorts under flera veckor både på lektioner och fritiden. Tankarna har hela tiden funnits på vad som ska göras, hur det kommer bli, vilka elever som kommer på besök och hur resan till de olika europeiska länderna kommer att bli, säger Johan Hjertén, lärare på Katedralskolan.

Möten med jämnåriga

De internationella utbytena har varit en del av Skara i många år. De spanska och franska utbytena startade på Katedralskolan för flera år sedan, medan de tyska och italienska är nyare. De senaste åren har det varit elever från Katedralskolan som deltagit i samarbete med Olinsgymnasiet.

– Möjligheten att använda sitt moderna språk, hjälpa besökarna att använda sin engelska samt få en möjlighet att träffa jämnåriga från andra länder är det viktigaste. Den stora vinsten är att utbyta erfarenheter, få möjlighet att jämföra och diskutera, förvånas och glädjas, fortsätter Johan.

En breddad acceptans för olikheter

I år bygger utbytena på att de elever som deltar också tar emot en europeisk elev. Läser man spanska tar man emot en eller två elever från Spanien. Det samma gäller för franska, tyska och italienska. Att mötas i vardagen i respektive land, bo hemma hos någon och få uppleva likheter och skillnader ger erfarenheter som är värdefullt att ha med sig i framtiden. Det ger en breddad acceptans för olikheter och en känsla av att mycket är väldigt lika i ens vardag.

Flera elever från de olika europeiska länderna uttrycker att utbytena både ger erfarenheter och möjlighet till personlig utveckling. När språket inte riktigt räcker till hittar man vägar och strategier för att förstå varandra.

Annorlunda är inte lika med sämre

Alessia från Cagliari berättar att hon diskuterat mycket med sin värdfamilj om skillnader mellan Italien och Sverige. Om en tradition är annorlunda är detta inte sämre utan bara just annorlunda.

– Mina värdföräldrar bjöd också på ett riktigt svenskt julbord, det var väldigt mycket mat och jag gillade det mycket, berättar Alessia.

Men hur är då maten i skolan? Just skollunchen upplevs som annorlunda, med knäckebröd och mjölk som serveras till våra skolluncher. Att den dessutom är ”gratis” är något som de europeiska eleverna upplever som något nytt.

Att Skara är så rent och snyggt är en annan bit som ofta kommenteras och uppskattas av ungdomarna, och både vad det gäller detta samt skollunchen leder in på diskussioner om skillnader i skatter, hur samhällena är uppbyggda och varför.

Vårt första intryck av Skara är att det är en vacker plats och vi tycker om all historia som finns i staden och i domkyrkan, säger Federica och Letizia från Italien.

De italienska eleverna kommer från Cagliari på Sardinien. De fick möjlighet att uppleva ett riktigt svenskt luciafirande i domkyrkan.

– Jag har aldrig upplevt en så väl förberedd kör i Italien, berättar Chiara om upplevelsen av sitt första luciatåg.

Målet är att utveckla varandra

Eleverna som kommer hit får ett anpassat schema där de får delta i bland annat lektioner i engelska, språk och historia. De är här för att öva just engelska.

– Sverige har ett gott rykte på det området. Ofta är det engelska med flera av Skaras gymnasieklasser som leder till ny kunskap, övning i språket och livliga diskussioner och jämförelser, berättar Johan.

Vidare berättar han:

– Utbyteseleverna stöttar och hjälper även Skaraungdomarna med det moderna språk som de studerar men utifrån deras modersmål. Eleverna utvecklar varandra och det är genom att utmana sig själv som man växer, avslutar Johan. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten