2020-10-27 15:03Pressmeddelande

Uppsving för Katedralskolans manskör

null

(Justering av efternamn, Gustav Johansson heter Pettersson och inget annat) Det ser ljust ut för Katedralskolans manskör Musikens vänner (MV). Den drygt 130 år gamla skolföreningen har under hösten fördubblat antalet medlemmar till sin anrika kör.

Musikens vänner med anor från 1886, gläder många skarabor med sina traditionsenliga framträdanden i Skara. Kören har också en stor roll i Katedralskolan studentfirande, där de bland annat hyllar avgående studenter med hissningar, simningar och ridningar. Kören består av killar från Katedralskolans alla årskullar och varje hösttermin rekryteras nya medlemmar. I år har intresset varit stort.

- Det är riktigt kul att så många nya elever vill vara med och att vi nu är 38 medlemmar gör att medlemsantalet är mer är fördubblat, säger Hannes Kvarnmarker ordförande i MV.

Föreningslivet på Katedralskolan är rikt och medlemsantalen i föreningarna går upp och ner i perioder. För musikens vänner är trenden på tydlig uppgång, föreningen har jobbat hårt för att eleverna ska få upp ögonen för föreningen.

- De senaste två ordförandena Gustav Pettersson och Emanuel Lund har gjort ett riktigt bra arbete, de har fått upp intresset och stoltheten för att vara med i MV. Det är något som vi i nya styrelsen ska och vill förvalta, och jobba vidare med, säger Hannes Kvarnmarker ordförande i Musikens vänner.

MV träffas och övar på skola två dagar i veckan för att skapa sammanhållning och gemenskap i den nya gruppen, allt för att föra traditionerna vidare. Föreningen är självgående och har precis som övriga elevföreningar på skolan sina egna stadgar och traditioner att hålla sig till.

- Vi gläds åt det rika studentlivet på skolan och samarbetar bra med föreningarna som bär inarbetade traditioner vidare till nya generationers elever. Det är också ett tecken att det händer mycket på Katedralskolan, säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan. 

Kontakt: 

Hannes Kvarnmarker 

Ordförande för Musikens vänner

mobil: 076-611 20 29


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten