2016-08-12 08:42Pressmeddelande

Uppstart av framtidens stationsområde

null

Uppsättning av utställning den 17 augusti kl 13.00.

Stationsområdet väcker känslor. Hur skapar vi ett bra flöde mellan stadens olika delar? Hur tar vi vara på områdets potential och hur gör vi det till en plats där alla trivs? Hur gör vi Skara ännu vackrare?

Under perioden 17 augusti till 5 september pågår en utomhusutställning på stationsområdet, där invånarna inbjuds att tycka till om gestaltningsidéerna. Utställningen består av tre tidigare förslag samt en resumé över stationsområdets historia från 1874 till 2016.

 • Arkitektbyrån DTH (2008)
  Förslaget delas in i tre etapper under en 40-års period. I förslaget finns allt från utomhusteater, nya gång- och cykelstråk, busstationen har flyttat ut från centrum
  och en ny högbana har ersatt museijärnvägen.
 • Arkitektbyrån Radar (2013).
  I förslaget kan man se nya bostäder och verksamheter både öster och väster om stationshuset, en ny park och en mer yteffektiv busstation. Järnvägsspåret har
  kortats av och perrongen har flyttat ut till andra sidan Kämpagatan.
 • Studentarbeten Chalmers Arkitektur (2015).
  I förslaget används järnvägsvagnarna på ett nytt sätt och fylls med aktiviteter, busstationen förskjuts västerut och en parkyta anläggs längs spåren.

Syftet med utställningen är att ta fram och besluta om ett planprogram för kommande utveckling av stationsområdet.Detta görs genom ett avstamp från tidigare framtagna förslag och tillsammans med nya synpunkter och idéer från allmänheten. Utställningen och synpunkter kan följas på plats i området och genom att tycka till via instagram, e-post eller genom att skriva synpunkter direkt vid utställningen.

Plan- och byggenheten ställer mer än gärna upp och svarar på frågor eller finns till hands om man vill träffa oss på platsen.

- Nu vill vi ha invånarnas synpunkter innan vi går vidare med utvecklingen av området, säger stadsarkitekt Anders Kyrkander.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten