2021-07-02 13:43Pressmeddelande

Ungas tankar och idéer ger nya perspektiv i kommunens utvecklingsarbete

null

Under tre veckor har elva ungdomar gjort sin feriepraktik som unga kommunutvecklare i Skara kommun. De har fått insyn i verksamheter, träffat politiker och tjänstemän men framförallt fått arbeta med kommunens pågående utvecklingsprocesser. Uppdraget har varit att ge ungas syn på vad som är viktiga för just unga i Skara. Ett betydelsefullt arbete som kommunen tar till sig och kommer ha nytta av i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

För andra året i rad erbjuder kommunens utvecklingsenhet ungdomar feriepraktik som unga kommunutvecklare. I år har antalet platser nästan fyrdubblats eftersom det fanns behov av få in ungdomars perspektiv i flera utvecklingsområden.

-Vi vill både visa upp Skara kommun som en arbetsplats med många olika tjänster, ge ungdomar en inblick i hur vi jobbar men också få deras egna tankar och idéer kring olika frågor, säger Emelie Bergsten, utvecklingsledare på Skara kommun och en av fyra handledare.

Årets ungdomar delades in i tre grupper och fick fördjupa sig i tre olika spår: arbetsmarknad, trygghetsarbete samt demokrati. Alla tre områdena berör ungas liv på olika sätt. Varje grupp fick i uppdrag att se möjligheter och utmaningar i allt från kommunens egen feriepraktiksarbete, en utredning av ett ungdomsråd till den senaste trygghetssatsningen av stadskärnan: Purple flag. Efter fördjupningar och undersökningar fick ungdomarna chansen att presentera vad de hade kommit framtill för både politiker och tjänstemän.

-Att utveckla Skara och stärka demokratin är inga enkla uppdrag - jag är väldigt imponerad av hur de unga kommunutvecklarna tagit sig an uppgiften. Vi har fått otroligt bra uppslag att bygga vidare på och jag vill verkligen tacka för det fina arbete som ungdomarna gjort. säger Ylva Pettersson, kommunalråd i Skara (M)

Idéer som kan bli verklighet

De unga kommunutvecklarna lyfte fram hur viktigt det är att unga att får höras och det är viktigt att sysselsätta för att rastlösa ungdomar, för att tillexempelvis minska vandalisering och skapa mer trygghet på stan. Där lyftes ungdomsrådet som ett viktig och bra sätt att låta ungdomar få vara med och påverka och skapa roliga aktiviteter till andra unga.

Konkreta tips och idéer som kom fram var bland annat hur kommunen kan arbeta fram en tryggare och trevligare stadskärna med hjälpa av mer belysning, skyltning, ”platsaktiviteter” (ex stora schackbräde) och sköna sittplatser. De unga utvecklarna påpekade också att de vill att kommunens ska titta på hur andra kommuner arbetar för att hitta på fler feriepraktikplatser i framtiden. Dessutom delade de med sig om vad för information de önskar få och hur man kan nå bättre de unga.

-Vi vill gärna ha mer fysisk än digital information. Att det kommer någon och besöker oss på skolan eller att man får hem ett brev eller papper gör att man uppmärksammar informationen bättre, säger Lars Tell - ung kommunutvecklare.

Förutom de olika grupparbetena fick hela gänget också ett uppdrag att presentera det bästa med Skara och roliga aktiviteter i vår kommun för andra kommuners unga kommunutvecklare. En digital pitch som också gav erfarenheter i både teamwork och presentationsteknik.

Utvecklingsenheten är nöjda med de ungas arbete och alla idéer de har kommit med. De riktigt stolta och peppade över ungdomarnas arbete.

-Det har varit jättevärdefullt för oss och ger mersmak i vårt fortsatta arbete, men vi själva har också lärt oss massa under de här veckorna, säger Nadja Wahlborg, utvecklingsledare på Skara kommun och en av fyra handledare för feriepraktikanterna.

De unga kommunutvecklarna gör sin sista dag idag fredag och är nöjda med sin feriepraktik. Alla ungdomarna menar att de fått en ny syn både på sin hemstad och att arbeta i kommunen och är överens om att ”det verkar vara jättekul att jobba i kommunen”.

-Det bästa med att få jobba som ung kommunutvecklare har varit att man får vara med och påverka och samarbeta, avlutar Maya Mawed, ung kommunutvecklare.

Kontakt:

Emelie Bergsten
Utvecklingsledare Skara kommun
Telefon 0511-324 32


Helena Nyman Friberg
Näringslivsstrateg Skara kommun
Telefon 0511-320 06


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten