2022-01-12 12:19Pressmeddelande

Unga i Skara tar chansen att påverka

Här är delar av Skaras nya ungdomsråd  (fr v) Elin Feldt (ordförande), Emma Åström Hultqvist, Viggo Isberg, Amanda Carlqvist.Här är delar av Skaras nya ungdomsråd (fr v) Elin Feldt (ordförande), Emma Åström Hultqvist, Viggo Isberg, Amanda Carlqvist.

Nu är Skaras nya ungdomsråd här. Engagerade ungdomar kommer nu att få chansen att påverka sitt och andras ungas liv i Skara. I fredags samlades ett gäng ungdomar i stadshuset i Skara för sitt första möte som Skaras nya ungdomsråd. Under mötet utsågs Elin Feldt till ordförande för rådet.

- Jag har länge varit väldigt intresserad av att påverka vad som händer och att nu får vara med i ungdomsrådet att jag kan göra det i ännu större utsträckning. Det känns fantastiskt att få en plats här i stadshuset och kunna göra en verklig förändring för unga i Skara kommun, säger Elin Feldt.

Ungdomsrådets främsta uppgift är att lyfta frågor från unga i kommunen. Politiker och tjänstepersoner i kommunen kan i sin tur vända sig till ungdomsrepresentanterna i rådet, för att få ett litet perspektiv på olika aktuella frågor. Vidare kommer rådet att arbeta med kommunens lovaktiviteter, LUPP-enkäten, skapa en barn- och unga dag men också aktiviteter för unga.

Politiken välkomnar ungas perspektiv

De ungas intresse att vilja att påverka uppskattas.

- Jag är så glad över att ungdomar i Skara vill stärka demokratin och bidra till hela kommunens utveckling. Genom ungdomsrådet kan vi få ett ännu bredare perspektiv på frågor som är viktiga för Skara och därigenom bättre beslut! Jag ser verkligen fram emot att se vilka initiativ som tas och är tacksam över att hela fullmäktige enigt ställt sig bakom att barn och unga i Skara ska ha det här forumet att göra sig hörda och kunna påverkas, säger kommunalråd Ylva Pettersson (M).

Politiken trycker också på att ungdomarnas tankar och idéer ska få ta plats.

- Ungdomsrådet har precis format och nu är det av stor vikt att vi politiker håller oss borta från rådets arbete. Att vi låter de unga skapa sin egen agenda och vilka frågor ungdomarna vill driva och ser som viktiga för att tillvara deras intressen, säger oppositionsråd Fredrik Nordström (S).

Arbetet är igång

På fredagens möte diskuterar rådet flera aktiviteter riktade mot unga. Det var allt från biokvällar, instagramkonto till större politiska frågor så som kollektivtrafiken. Rådets första tid handlar om att lära känna kommun och hur en politisk organisation fungerar. Längre fram i vår kan aktiviteter som samlar unga bli aktuella.

Det finns fortfarande platser kvar i rådet för ungdomar som vill engagera sig. Vill man gå med i rådet finns information hur man gör på skara.se/ungdomsrad. Alla unga som bor i Skara kommun kan nu vända sig till rådet om de har idéer och tankar för att utveckla Skara.

Kontakta
Elin Feldt
Ungdomsrådets ordförande
Telefon: 072-160 31 45
ungdomsrad@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom