2017-11-21 11:00Pressmeddelande

Två verksamhetschefer inom förskola och grundskola tjänstefrias

När barn- och utbildnings förvaltningschef Jonny Palmkvist tillträdde sin tjänst i Skara fick han det inledande uppdraget att se över förvaltningens organisation. Ett område som det fokuserats på och som skapat ett stort engagemang har varit frågan om förvaltningen ska ha mellanchefer eller inte. Förvaltningschefens slutgiltiga bedömning är att förvaltningen är i behov av en ny ledningsstruktur utan mellanchefer, men i stället med en biträdande förvaltningschef. Den 27:e november kommer barn- och utbildningsnämnden fatta beslut i ärendet.

-Det finns behov av en ökad dialog och en närmare relation med skolledarna både från deras och min sida. Möjligheterna till detta ökar utan mellanchefer, säger Jonny Palmkvist förvaltningschef på barn- och utbildning.

Från flera håll har det framförts ett behov av att pröva en ny ledningsstruktur utan mellanchefer.Argumenten för detta förslag är kopplat till tidigare ledarskap på verksamhetschefsnivån inom förskola och grundskola.

-När vi går upp med förslaget till politiken om en ny ledningsstruktur så har de berörda verksamhetscheferna ingen roll i den nya förvaltnings-ledningen, konstaterar Jonny Palmkvist.

Nuvarande verksamhetschefer inom förskola och grundskola är därför tjänstebefriade under en period för att det ska ges utrymme för diskussion om deras framtid.

Kontaktpersoner
Jonny Palmqvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 0511-325 17


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten