2022-05-04 08:23Pressmeddelande

Två nya chefsroller för samhällsbyggnad och kommunledning

Från 1 augusti blir Carolina Esping, ny biträdnade förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen och Jon-Erik Notäng, ny förvaltningschef för nya samhällsbyggnadsförvaltningen.Från 1 augusti blir Carolina Esping, ny biträdnade förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen och Jon-Erik Notäng, ny förvaltningschef för nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

– I hela världen pågår just nu många förändringar och det sker samtidigt. När många upplever att världen blir allt mer flyktig, osäker, komplex och tvetydig behöver vi börja acceptera osäkerheten om nuet och framtiden. Det går heller inte alltid att använda sig av tidigare erfarenhet, eftersom utmaningarna framåt är helt nya. Jag tror att vi istället behöver vi lära oss genom att pröva oss fram, vara flexibla och beredda att ändra oss utifrån vad som sker, säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör.

Kommunen är i stort behov av ett ledarskap som förstår att man måste tänka om och tänka nytt. Ett ledarskap som vågar leda processer och som ifrågasätter och omprövar så att vi kan göra rätt även om fem år. Ett ledarskap som tar tillvara på den kollektiva kapacitet vi människor har när vi arbetar tillsammans för att lösa problem. Arbetet med att bygga en tillitsskapande och tillitsbaserad organisation i kommunen pågår. Som ett led i detta kommer det att ske ett antal förändringar i organisationen. 

Förvaltningschef för nya samhällsbyggnadsförvaltningen

Från årsskiftet blir miljö- och byggnadsnämnden en egen samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande samhällsbyggnadsförvaltning. I den nya förvaltningen tillträder Jon-Erik Notäng som förvaltningchef (idag bygglovschef).

– Jon-Erik tillträder tjänsten den 1 augusti 2022 och kommer initialt ha uppdraget att arbeta fram en ny organisation och gränsdragning tillsammans med stadsarkitekt Mona Nilsson och miljöchef Christina Marmolin i samverkan med kommunledningsförvaltningen, säger Linda.

– Fantastiskt roligt att få förtroendet att leda den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har mycket att göra framför oss, inte minst sjösätta den nya nämnden för förvaltningen. Min bild av ett framtida Skara är att det ska fortsätta att vara en bra stad att bo i. Det är viktigt att vi tar tillvara på det vi har och gör det ännu bättre. En annan minst lika viktig faktor är att vi har ett företagsklimat som gynnar tillväxt och får företag att vilja etablera sig och verka i kommunen, säger Jon-Erik Notäng.

Ny biträdande förvaltningschef i kommunledningen

1 augusti 2022 antar Carolina Esping en ny roll (idag utvecklingschef och biträdande kommundirektör) och blir biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen.

– Carolina är idag redan biträdande kommundirektör och att hon även blir biträdande förvaltningschef i kommunlednignsförvaltningen känns naturligt, säger Linda.

Carolina kommer att få det samordnande ansvaret för arbetsmiljö, budgetuppföljning, verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling i förvaltningen. Detta är idag områden som har utvecklingspotential och där samordning från förvaltningens sida skulle gynna verksamhetsutveckling och förvaltning i hela Skara kommun.

– Jag ser fram emot att nu få arbeta med att samordna kommunledningsförvaltningens interna processer. Fokus kommer att vara på effektfullhet som kommer till nytta för våra medborgare och hela kommunens utveckling, säger Carolina Esping.

Med anledning av utvecklingschefens nya roll kommer kommunen att se över funktionerna för tillväxtfrågor och ledningskoordination med kompetens som redan finns inom kommunen. Förändringarna innebär ytterst marginella eller inga kostnadsökningar för kommunen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Jon-Erik Notäng
Jon-Erik Notäng