2016-03-18 08:30Pressmeddelande

Tusen möjligheter framåt!

null

Skara är med sina tusen år en Sveriges äldsta städer. Runt Skara har många saker utvecklats genom århundrandena. Utvecklingen här och i övriga landet har ofta drivits av människor som kommit från andra kulturer och delar av världen. Vår utveckling hade heller inte varit möjlig utan de människor som har kommit under senare tider. Sverige är idag världsledande inom innovation. Ett samhälle som är öppet för nya människor och nya idéer har stora chanser att utvecklas.

Ett hållbart samhälle

Hela världen står för stora förändringar. Vi blir allt fler människor som ska leva tillsammans på ett hållbart sätt. Tyvärr fungerar inte detta överallt. Krig, förföljelser och naturkatastrofer gör att allt fler människor är på flykt. Människor som inte längre har något hem att återvända till. En mycket liten del av dessa människor kommer till oss i Skara.

Nya människor ger oss nya möjligheter. Nu inleder Skara kommun processen med ett långsiktigt integrationsarbete, genom framtagandet av en integrationsstrategi. Mycket pågår redan i kommunen. Det tillsammans med en lånsiktig strategi ger möjlighet till en hållbar utveckling i hela kommunen.

- Vi ska lära av vår långa historia. Det är tydligt att de största utvecklingsstegen tas när nya människor kommer in i samhället. Därför kommer kommunens arbete att inriktas på integration där alla människors förmåga och möjligheter ska användas”, säger Ulf Lindén, processledare för framtagandet av en ny integrationsstrategi.

Integrationsstrategi tas fram

Kommunens och samhällets insatser är viktiga. Främst gäller det att skapa bra förutsättningar för människor att mötas och utvecklas – och för hela samhället att ta vara på mänskliga resurser. Arbetet startar med en översyn av vad som redan görs i kommunen. Därefter kommer människor i kommunen att engageras, exempelvis i dialogmöten.

- Det avgörande i integrationsarbetet är att vi alla blir involverade och ser möjligheterna till att bygga ett mera hållbart samhälle. Då handlar det inte om att ställa grupper emot varandra. Då handlar det om att få många engagerade människor, som visar mod och initiativ för att få en bra framtid. Det är tillsammans och framåt som är riktningen för hela kommunen” säger utvecklingschef Åsa Jellinek.

Integrationsutvecklare ser längre

Som ett första steg har det i dagarna tillsatts en integrationsutvecklare. Sara Friberg är anställd i Omsorgsförvaltningen men kommer att arbeta övergripande i Skara kommun med långsiktiga frågor som rör integrationsarbete.

Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Kontaktpersoner

Ulf Lindén, processledare
Telefon 0511-326 96

Sara Friberg, integrationsutvecklare
Telefon 0511-325 37


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten