2024-02-21 10:40Pressmeddelande

Tio år av fika och filosofi i Skara

Kvinna dricker kaffe med publik.Genrebild

Fika & filosofi är en seminarieserie som har anordnats i Skara sedan 2014. Under de tio åren har ett brett spektrum av ämnen avhandlats, bland annat demokrati, jämlikhet, etik, religion och miljö. Nu planeras för ytterligare fyra tillfällen med start 26 februari.

 

Först ut är historieskribenten Nils Hjort, som tidigare vid flera tillfällen har gästat Skara. Ämnet för kvällen är våld. Våld känns kanske för de flesta  både främmande och avlägset men är trots det närvarande under ytan genom brott som begås eller genom de etablerade funktioner som finns i relation till samhällskontraktet och vårt försvar, det vill säga polis och militär.

- Ett fascinerande fenomen, eftersom det nästan omärkligt finns där precis bredvid oss. Både som hot mot, och försvar för, vårt civiliserade samhälle, säger Nils Hjort.

Filosofi förknippas kanske mest med de gamla grekerna och kan översättas med "vän av visdom". Det visar att behovet att förstå världen har följt människan i tusentals år. Unesco menar att filosofi uppmuntrar till kritiskt och självständigt tänkande och har förmågan att bidra till bättre förståelse om världen, samt förespråka tolerans och fred. Allt detta kan komma väl till pass i en tid av påverkansoperationer, snabba samhällsförändringar och krig i Europa.

 

Vårens programserie på biblioteket i Skara avhandlar så vitt skilda ämnen som våld, meningen med livet, nöjdhet och fakta kontra vardagsmyter.

- Det är väldigt roligt att biblioteket tillsammans med Medborgaskolan får ihop ett så intressant program om frågor som berör oss alla på olika sätt, säger biblioteks- och kulturchef Tobias Bengtsson.

Bland föredragshållarna finns också filosofiläraren Henrik Wig som den 25 mars tar sig an det stora ämnet livets mening ur olika perspektiv. Frågan om det är möjligt att vara nöjd kan kännas lika stor. Är det önskvärt eller behöver vi kanske söka vidare för att utvecklas som människor, frågar Tulsa Jansson i sitt föredrag den 29 april. Tulsa Jansson är bland annat ordförande för svenska sällskapet för filosofisk praxis. Sist ut under våren är Gunnar Sporrong, som tidigare har hållit en serie föreläsningar om vår plats i solsystemet. Denna gång håller han ett föredrag om åska, där spänning avlöser en ström av fakta samt en hel del vardagsmyter och kuriosa. Det avslutande föredraget hålls den 27 maj. 

 

Under våren arrangerar Skara kommun även föredrag om existentiella frågor genom kommunens anhörigstöd. Där handlar det om livet, döden och sjukdom och hur djur och natur kan vara ett stöd när livet känns svårt. Det föredraget hålls den 19 mars.

 

Föredragen kräver inga förkunskaper. Programmen i sin helhet läggs ut på upplevskara.se.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Biblioteks- och kulturchef
Tobias Bengtsson