2021-05-27 15:24Pressmeddelande

​Tillsammans för ett tryggare Skara

null

En trygg stad är en attraktiv stad och det vill näringslivsföreningen MEGA+ satsa på. Nu startar trygghetsprojektet Purple Flag, för att skapa en trygg, levande och attraktiv stadskärna i Skara.

Trygghet är en avgörande aspekt för attraktionskraften i en stad och för att kommuninvånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Eftersom trygghetsfrågan får allt större fokus i samhället är det viktigt att samverka och hitta nya arbetssätt. Nu satsar MEGA+ tillsammans med kommunen på Svenska stadskärnors metod, Purple Flag. Purple flag är en process med syftet att inom ett område skapa en socialt hållbar plats som är trygg, ren, snygg och med ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla. I Skara har man valt att satsa på stadskärnan och projektet kommer att leda till en möjlig certifiering.

Skara först i Skaraborg

Det finns ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden i Sverige och glädjande nog blir Skara först ut i Skaraborg. Metoden kommer ursprungligen från Storbritannien men har visat sig vara framgångsrik på flera platser i landet.

- I flera enkäter med medborgare och näringslivet har det framkommit att man vill att kommunen ska fokusera på trygghetsfrågan. När nya näringslivsföreningen MEGA+ bildades var det en självklarhet att satsa på projektet Purple flag. Vi i MEGA+ är projektägare eftersom det avgörande att näringslivet engagerar sig, men Skara kommun har varit engagerande hela vägen och ställer upp med både projektledare och finansiering, säger Håkan Persson ordförande i MEGA+.

Unga inleder arbetet

Under sommaren kommer Skara kommun att anlita unga kommunutvecklare som inleder projektarbetet. Genom dem får man in de ungas syn på trygghet och vad som gör en stadskärna attraktiv för dem i ett tidigt skede. Efter sommaren fortsätter dialogen med allmänheten, föreningar och företagen bl.a. genom workshops och trygghetsvandringar som sedan får ligga till grund för en nulägesanalys. Under 2022 utformas en handlingsplan som sedan förhoppningsvis leder även till en certifiering av stadskärnan. I projektet samverkar man med andra orter som jobbar med Purple flag och får på så vis goda exempel från andra städer.

- Det viktigaste är att vi i Skara gör det här tillsammans och inte förväntar sig att det löser sig utan samverkan. Alla som är intresserade är välkomna att engagera sig genom att komma med synpunkter och idéer, säger Malin Tell som kommer att vara projektledare.

På instagramkontot  Purple flag Skara och i MEGA+ kanaler kommer man att kunna följa projektet.

Frågor från media

Malin Tell, 0511-320 23, malin.tell@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten