2021-09-02 12:21Pressmeddelande

Tillsammans för en tryggare kommun

null

Varje år tar kommunen tillsammans med polisen fram medborgarlöften för en tryggare kommun. Grundstenen i löftena är invånarnas inflytande och delaktighet. Från och med 2 september till och med 15 oktober kommer invånarna i Skara kommun ha möjlighet att delta i en enkät som fokuserar på det trygghetsskapande arbetet i Skara kommun.

– Genom att delta i enkäten ger invånarna oss en bra bild över vad vi ska prioritera och vart vi ska lägga vår kraft. Det är mycket värt för oss när vi ska ta fram det nya löftena, säger Bengt Nilsson säkerhetssamordnare i Skara kommun.

Kan bli ännu bättre

Tidigare år har en relativt stor del av Skaras invånare tagit sig tid till att svara på enkäten vilket gjort att kommunen fått en bra bild av vad invånarna vill att löftena ska fokusera på. Men vi kan bli ännu bättre.

Löftena från tidigare år har bland annat fokuserat på trygghetsskapande åtgärder i kommunala bygg- och gestaltningsprojekt, ungdomars psykiska och fysiska hälsa och att utveckla arbetet av Grannsamverkan. Dessa löften har man arbetat med under året och de flesta löften är i hamn. Men arbetet med att öka tryggheten i kommunen är långsiktig och pågår hela tiden i det dagliga arbetet.

– Vi håller denna enkätundersökning mycket högt och vill verkligen flagga för att så många som möjligt tar sig tid till att svara på den. Vi behöver alla tillsammans hjälpas åt för att göra kommunen till en tryggare plats att leva, bo och verka i, avslutar Bengt. 

Kontakt: 
Bengt Nilsson
Säkerhetssamordnare Skara kommun
0515-88 58 58

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.as...


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten