2021-08-04 14:41Pressmeddelande

Tillfälligt fel på trygghetslarmen i Skara kommun

Under dagen har medarbetare inom omsorgen uppmärksammat att flera trygghetslarm inte fungerar. Det gäller larm i ordinärt boende och inte på kommunens särskilda boenden. Omsorgen följer sina rutiner vid avbrott och bedömer det till högsta beredskapsnivå.

Kommunen har i dagsläget inte fått någon information om att det varit problem från Doro utan det är våra egna medarbetare som uppmärksammat situationen.


- Just nu pågår ett intensivt arbete hos larmoperatören och hemvården att lokalisera problemet. Vår handlingsplan för en sådan här situation finns och är nu aktiverad. En sambandscentral är igång och personal är tillsatt för extra besök hos omsorgstagarna som det berör, säger Petra Vedebrand, avdelningschef i omsorgen.

Extrapersonal jobbar för att trygga

Kommunens hemvård tillsätter extrapersonal för att trygga våra omsorgstagare och kommunen kommer att testa alla larm och se vilka som fungerar.

Medarbetare kommer att ha extra tillsyn under kvällen och det fortsätter tills det är säkerställt att larmen fungerar som de ska.

Det kommer att finnas ett telefonnummer att ringa för den som behöver larma.

Vid akut händelse ring alltid 112.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten