2019-05-21 13:40Pressmeddelande

Tecken gör alla tryggare

null

Skara kommun är framgångsrika inom ”Tecken som stöd”. Nyligen var man i Göteborg och föreläste på ”Kommunikationskarnevalen”. En konferens om funktionsnedsättning och kommunikation. 

– Det är jätteroligt att vi blir uppmärksammade och gavs denna möjlighet. Vår föreläsning var välbesökt och uppskattad, säger Ulrika Johansson teckenkonsult i Skara kommun.

År 2018 startades projektet ”Tecken som stöd” upp i Skara kommun. Itecken som stöd tecknas enstaka ordför att förstärka det viktiga i en mening.

– Kommunikation är en mänsklig rättighet. Alla har rätt att uttrycka önskemål och känslor, möjlighet att välja, bli lyssnad på oavsett hur de kommunicerar. Tryggheten ökar för alla. fortsätter Ulrika.

Projektet grundar sig i en bristande kunskap och en efterfrågan inom tecken som stöd bland medarbetarna.

– En stor del av våra brukare har kunskaper inom tecken som stöd från skoltiden. Vi upptäckte dock att de slutade använda tecken i kommunikationen när vi inte bemötte dem på samma sätt, Kommunen insåg att de behövde göra något för allas rätt att uttrycka sig. säger Karin Johansson, teckenkonsult i Skara kommun.

Tecken som en naturlig del i kommunikationen

I Skara kommun finns det fem stycken medarbetare som är utbildade teckenkonsulter. Deras uppdrag är att utbilda och kontinuerligt arbeta med tecken som stöd i verksamheten. Teori har varvats med praktik. Personalen har fått känna på hur det är att inte kunna kommunicera med tal och skillnaden när de förstärker talet med tecken. Dessutom har man arbetat med tips och trix för att få till en tecknande vardag.

Det är en unik satsning för personalen som behöver ges utrymme till att fortsätta öva och underhålla detta sätt att kommunicera. Vi har märkt att regelbundna träffar är en styrka, fortsätter Karin.

Under den tid som projektet varit igång har personalen introducerats i cirka 400 tecken. Tecken som övats in genom att spela spel, teckna meningar, sjunga teckensånger och läsa böcker. Varje vecka får alla verksamheter ”veckans tecken”. Tecknet sätts upp synligt på arbetsplatsen och personalen ska träna på att använda det i vardagen. Tecken som stöd har skapat ett stort engagemang i verksamheten och satsningen har varit efterlängtad. Man kan se att såväl brukare som personal använder tecken i kommunikationen mer nu än innan.

– Flera medarbetare uttrycker att de brukare som kan tecken tecknar mer nu när personalen kan. Detta har bidragit till att man har lättare för att tolka vissa brukare och även göra sig förstådd, förklarar Ulrika.

"Det går lättare nu"

Lena Karlsson arbetar som stödassistent på ett av kommunens gruppboende för personer med funktionsvariationer. Hon ser positivt på projektet som fått henne att inse att vi bland annat kan ”prata” på flera olika sätt.

– Saker som jag gör i vardagen går lättare nu när jag kan förstärka det viktiga i det jag säger. En mening kanske består av många ord, men egentligen är det kanske bara två av orden som är viktiga för att man ska förstå sammanhanget. Då underlättar det såklart om jag genom tecken kan lyfta och förstärka detta, avslutar Lena. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten