2017-08-21 15:25Pressmeddelande

”Tänk om det fanns en energikälla som aldrig tog slut, som fanns runt hela jorden...men vänta! Det finns ju".

null

Energi- och klimatrådgivningen i västra Skaraborg storsatsar i september på aktiviteter kring solceller, energilager och elfordon. Aktiviteterna är en del av Energimyndighetens nationella insatsprojekt Solel på villatak.

Elfordon och energilager kombineras med solceller

Syftet med kampanjen är att visa på nyttan med solenergi och att det är särskilt bra att kombinera solceller med elfordon och energilager. Projektet skall även stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen som en viktig och opartisk kunskapsbärare inom energieffektivisering.

– Vi säljer inget utan informerar, sen får kunderna själva ta ställning till vilka produkter de skall välja, säger energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg, som tillsammans med kollegorna Hugo Franzén och Sara Vallgren Klang arrangerar aktiviteterna.

Studiebesök, kunskap och rådgivning

Studiebesök på solcellsanläggning med efterföljande föreläsning genomförs i början av september i Grästorp, Götene och Lidköping. Vid studiebesöken får man se hur en solcellsanläggning fungerar i verkligheten. Föreläsningen fördjupar kunskaperna om funktion, tekniska detaljer och hur mycket el som kan produceras på ett villatak. Det går även anmäla intresse för en fördjupad rådgivning. Energirådgivarna hjälper till att fylla i ansökningar om solcellsbidrag. Bidraget är på 20 % av totalbeloppet, alltså både material och arbete.

Aha-upplevelse

Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid. Det är idag en lönsam investering för många villaägare, menar Thomas Skagenborg.

- Taket behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst och väst går också utmärkt, och ger till och med en bättre matchning mot konsumtionen eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket, tillägger Thomas Skagenborg.

I och med att solceller har rasat i pris är det läge att skifta fokus från subventioner till informationsinsatser, menar Alvar Palm, projektledare för insatsprojektet Solel på villatak:

- För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är information ofta tillräckligt. Genom att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk kan vi förmå många att ta steget. Det blir en aha-upplevelse – många tror att solceller är dyrare och krångligare än vad som är fallet.

Senaste nytt på minimässa i Jung

Lördagen den 9 september arrangeras en minimässa med utställare av solceller, batterilager samt elfordon vid Haralds i Jung. Senaste nytt är eldrivna motorcyklar med ”Teslaprestanda” som visas upp av MC-konsult. Man kan även åka med i en Tesla och se hur ett solcellssystem för hus utan elanslutning är uppbyggt.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten