2021-09-22 10:23Pressmeddelande

Svenskt Näringslivs rankning är klar

Svenskt näringsliv ställer varje år en radfrågor till näringslivet om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. Iårets enkät ger företagarna Skara 3,38 på en 6-gradig skala (rikssnitt 3,43) och kommunrankningen 123 (av 290 kommuner) .

Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning som presenteras under vårenföljs alltid av en kommunrankning till hösten. Rankningen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års rankning bygger till tvåtredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under förstakvartalet 2021 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I åretsrankning tilldelas Skara kommun plats 123 av 290. De senaste fem åren har Skarahaft en uppåtgående kurva som nu alltså viker av. Skara har rankats på plats 89(2020), 127 (2019), 168 (2018), 188 (2017) och 130 (2016).

- Skara rankas på plats 123. Även om det är ett tapp från 2020 så är det ändå ett gott resultat över enfemårsperiod. Det visar att det finns mycket bra arbete som är gjort som gåratt bygga vidare på och utveckla. Vi är många parter som aktivt jobbar för attskapa de bästa förutsättningarna för att driva företag inom Skara kommun, sägerHelena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Den mest positiva utvecklingen som sticker ut i undersökningen är tillgången på kompetens som nu rankas till plats 40 i landet (År 2020: rankning 135).

Företagarna önskar att kommunen i större utsträckning än idag börprioritera arbetet med att öka tryggheten samt förbättra dialogen medbeslutsfattarna och få en ökad förståelse för företagandet. De fokusområden manidentifierade förra året som upphandling, tryggheten och samverkan mellanföretag och skola fortsätter kommunen att arbeta med.

 

- Såklart tråkigtmed en avvikande kurva men jag tror ändå att vi är på rätt väg med arbetet iMEGA+, med förbättringsarbeten inom upphandling, skola/arbetsliv och kringtrygghet. Jag har bara jobbat här en dryg månad och märker ett gott gry och engemensam vilja att jobba med de här frågorna från alla parter. Det bådar gottför framtiden. Vi har ju redan gjort våra analyser, så nu är det bara att kavlaupp ärmarna och köra på med förbättring i sikte, säger Linda EsseholtHermansson, kommundirektör.

- Den här attitydundersökningen är en av många undersökningar som görs, och vi tar alltid till oss av synpunkterna och anpassar förbättringsarbetet som är ständigt pågående, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Totalt svarade 93 slumpvis utvalda företag på enkäten, vilket varen svarsfrekvens på 54%. Störst svarsandel gavs bland företag med 1-5 anställda(36%) och inom handel (23%).

Kontaktperson

Helena Nyman Friberg,
näringslivsstrateg
Telefon0511-32 006

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom