2019-05-23 10:49Pressmeddelande

Svenskt Näringsliv släpper attitydundersökning om företagsklimatet

null

Den 21 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för företagsklimatsrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet den 24 september.

Glädjande nog visar rapporten återigen en förbättring av företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Skara kommun; 3,4 (3,29 år 2018).
Stor förbättring har skett inom bland annat

  • Kommunens service till företagen
  • Kommunpolitikers attityder till företagande
  • Kommunala tjänstemäns attityder till företagande
  • Dialog mellan företag och kommunledning

De områden som haft en sämre utveckling är

  • Medias attityder till företagande
  • Kommunens upphandling

Företagarna önskar att kommunen i större utsträckning än idag prioriterar

  • Anpassade utbildningar efter företagens behov
  • Ökad samverkan mellan skola och näringsliv

- Det är viktigt att alla aktörer tillsammans arbetar för ett bättre näringslivsklimat, både offentlig och privat sektor. Med vårt nyhetsbrev har vi lyckats nå ut med information om kommunens arbete, men det är också viktigt att jobba med dialogen på de mötesplatser som erbjuds, säger näringslivschef Anna Sundbom.

Kontaktperson

Anna Sundbom, näringslivschef
Telefon 0511-32 006


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten