2017-06-26 13:39Pressmeddelande

Stort intresse för Varnhem och Kata Gård

Besökare i stora mängder söker sig till Varnhem! Redan efter 6 veckor har över 20 000 besökare noterats i dörrarnas räkneverk på Kata Gård. Gästbok nr 2 är redan påbörjad och de positiva omdömena fortsätter att strömma in.

Idag måndag 26 juni öppnar sommarens förstärkta Infopoint i Varnhem vid Ryttargården. Syftet med Infopointen är att stärka värdskapet på plats, avlasta befintlig personal samt inspirera till vidare besök inne i Skara.

- Vi ser ett behov av stärkt service och mottagande, säger Marie Wennerholm Turistchef, Skara kommun. Vi kan även notera att Naturvårdsverkets nyinvesteringar vid Hornborgasjön samt invigningen av den nya brunvita turistvägen lockar till besök i området, säger Marie.

Arkeolog Maria Vretemark på Västergötlands Museum spår ett stort intresse för utgrävningarna som pågår 26 juni till 7 juli. - Med publik arkeologi och dagliga guidningar möter vi det stora intresset som finns för Varnhems vikingatida historia, säger Maria Vretemark.

Infopointen kommer att serva besökarna dagligen klockan 11.00-15.00 fram till skolstart. Bemanningen utgörs av personal från Skara kommun och Västergötlands Museum i nära samarbete med volontärer. 

- Vi vill på vårt enkla sätt ge ett mervärde till besöket i Varnhem,säger Bo Hermansson från Hembygdsföreningen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten