2017-02-23 14:18Pressmeddelande

Stort engagemang kan ge hållbara effekter i yrkeslivet

null

Projektet Hållbart yrkeslivs satsning på nätverksfrukostar har slagit så väl ut att flera aktiviteter är fulltecknade. Det stora intresset visar att frågorna tas på allvar av chefer och ledare.

Nätverksträffarna syftar till att sätta fingret på förbättringsområden som på sikt kan sänka ohälsotalen i kommunen. Genom att sprida kunskap om hälsofrämjande ledarskap, sjukskrivningsprocesser och vikten av en god balans mellan privatliv och arbetsliv, hoppas projektet bidra till långsiktiga förändringar mot ett mer hållbart yrkesliv.

Använd projektet

Projektet kan ses som en resurs och en möjlighet under 2017.

Utöver aktiviteterna med nätverksfrukostar och erfarenhetsutbyte kan projektledaren komma ut till företag och verksamheter för att starta igång processer.

- Själva arbetet för att sänka ohälsotalen måste dock göras av verksamheterna själva och då har alla ett ansvar; chefer, ledare och medarbetare, säger projektledaren Erica Boegård.

Ja till arbetsglädje

Nästa aktivitet är en öppen föreläsning om arbetsglädje den 9 mars. Även där har intresset varit stort och det finns endast ett fåtal platser kvar.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten