2019-10-17 16:06Pressmeddelande

Stort bidrag gör lek- och lärutställning möjlig

null

Skara får en ny kulturell mötesplats för barn i gamla biblioteket. Sparbanksstiftelsen Skaraborg tror på kommunens satsning på barnkultur och ger bidrag till en lek- och lärutställning. Sparbanksstiftelsen Skaraborg bidrag på 3 470 400kr gör nu en utställning möjlig i gamla biblioteket.

– Det är mycket glädjande att Sparbanksstiftelsen stödjer kommunens satsning på att levandegörandet gamla biblioteket med dess unika samlingar och att börja med att satsa på barnen och bokens historia, säger Jan-Erik Augustsson, ordförande (L) i kultur- och fritidsnämnden.

I januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag och då ska barn få utökad rätt till att vara kreativa. I gamla biblioteket finns Sveriges äldsta bok att beskåda, men den är inte så tillgänglig för barnen att leka och lära kring idag. Den nya lek- och lärutställningen kommer sy ihop detta på ett elegant sätt.

– Grattis Skara, grattis barnen! Vi är förstås oerhört tacksamma att Sparbanksstiftelsen Skaraborg bidrar med en så hög summa, säger en glad kulturchef.

Allemansland en temperaturmätare

Vi har sedan tidigare berättat om satsningen på barnkultur och nystarten av gamla biblioteket. Under hösten har den tillfälliga lekutställningen Allemansland med Lennart Hellsings karaktärer gått att besöka. Nu står det klart att det kommer bli en fortsättning eftersom Hellsingutställningen har slagit väl ut.

– Vi har kunnat se att det är ett framgångsrikt sätt för barnen att leka, lära och fantisera utifrån en barnlitterär värld. Det känns helt rätt att utveckla den här typen var kreativ och läsfrämjande verksamhet som dessutom bygger på Skaras historia som lärdomsstad, säger kulturchef Åsa Veghed.

– Precis som vi sagt tidigare tror vi att Bokens historia - kreativa rum har goda förutsättningar att bli ett populärt besöksmål för barn, barnfamiljer och skolor. Vi tror på kulturen som samhällsutvecklare och här får barn möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet för att leka och lära. Vi ser också positivt på de ringar på vattnet som projektet kan ge genom den samverkan som avses med andra besöksmål i närområdet, berättar Annette Holgersson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

ALLEMANSLAND

Utställningen är öppen till 3 november. Besöksadress: Gamla Biblioteket, Biblioteksgatan 3, Skara

Vid frågor kontakta:

Åsa Veghed, kulturchef, 0511-320 65.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten