2019-06-17 11:35Pressmeddelande

Storsatsning på barnkultur - från runor till smartphone

null

Gamla biblioteket i Skara har en stor bokskatt att ösa kunskap och spännande berättelser ur. Nu vill kommunen addera pedagogik och kreativitet till huset, och utveckla en verksamhet också för barn. Satsningen har arbetsnamnet "Bokens historia – kreativa rum för barn" och väntas bli ett populärt besöksmål i Skara för yngre besökare. Sparbanksstiftelsen och Statens kulturråd stödjer projektet.


Nystart på gamla biblioteket

Gamla biblioteket intar en central plats i Skara. Byggnaden är vacker och där finns ett 1800-talsbibliotek och en bokskatt från medeltiden och framåt att ösa kunskap och spännande berättelser ur. Här finns också Sveriges äldsta bok, Skaramissalet.

Nu vill kommunen addera pedagogik och kreativitet till huset, och utveckla en verksamhet också för barn. Sparbanksstiftelsen och Statens kulturråd bidrar tillsammans med en miljon kronor till satsningen för planering och pedagogisk programverksamhet i första skedet.

- Det är mycket glädjande att vi nu - med stöd från Sparbanksstiftelsen och Statens kulturråd - kan påbörja denna efterlängtade vitalisering av de gamla bokskatterna i biblioteket, och med särskilt fokus på barn och ungas läsande och skrivande, säger Jan-Erik Augustsson, ordförande (L) i kultur- och fritidsnämnden.

- Jag ser i detta en fantastisk möjlighet att kunna arbeta med läsfrämjande verksamhet och bokhistoria. Vi tar avstamp i vår lokala unika historia, där också ett nationellt och internationellt intresse finns, säger kulturchef Åsa Veghed.

Annette Holgersson är vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Hon förklarar stiftelsens satsning på projektet så här:

- Att man vill göra något av det man redan har och bygga vidare på Skaras intressanta historia och styrkor ser vi som mycket positivt. Det känns helt rätt att göra den här något gömda skatten mer tillgänglig för allmänheten och det är ett kreativt sätt att ta med historien in i framtiden. Vi tycker att det är ett intressant projekt och vi tror att det finns en stor potential i att bygga detta nya besöksmål i Skara. Det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Annette Holgersson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Bokens historia – kreativa rum för barn

Målsättningen är att få liv och rörelse, ljus och glädje i detta litteraturens hus genom att bjuda in barn och barnfamiljer till en pedagogisk ny verksamhet utifrån bokens historia. Starten planeras till 2020.

- Vi vill utveckla verksamheten till ett starkt besöksmål i Skara, med litteratur från olika epoker, bokhistoria och kreativitet i form av föreläsningar, pyssel, hantverk, lek och en massa läsfrämjande aktiviteter, säger kulturchef Åsa Veghed.

Åsa Veghed kommer nu att sätta samman ett team med olika kompetenser och experter på bokens historia för att ta fram ett pedagogiskt program, Från runsten till smartphone, och planera den nya utställningen under hösten. Nästa steg är sedan att bygga upp en lek- och lärutställning om bokens historia.

Extern finansiering

Sparbanksstiftelsen (2019) 400 000 kr (etapp 1)
Statens kulturråd (2019-2020) 600 000 kr

Kontaktperson

Åsa Veghed, kulturchef
Telefon 0511-320 65
E-post: asa.veghed@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten