2020-09-04 07:45Pressmeddelande

Storbritannien får vänta

null

På grund av coronapandemin flyttas kulturveckan med tema "Storbritannien och Irland" till 2021. Temat är helt enkelt för bra.

-Tyvärr måste vi tänka om. Det program som var planerat med utländska gäster och större evenemang går inte att genomföra utifrån de restriktioner och förbud som vi måste följa, menar kulturchef Åsa Veghed. 

Kulturveckan coronaanpassas

Vecka 42, det vill säga 10-18 oktober 2020, kommer det därför att bli en mindre och coronaanpassad kulturvecka men med många nya och spännande inslag.

- Vi kommer till exempel att anordna flera aktiviteter utomhus för att undvika trängsel, berättar kulturutvecklarna Johanna Andersson och Johan Frick.

Programmet offentliggörs i slutet av september. 

Kontaktpersoner:

Verksamhetsutvecklare 
Johan Frick
Telefon 0511-320 63

Verksamhetsutvecklare 
Johanna Andersson
Telefon 0511-320 38
Mobil 070-601 72 18


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten