2020-09-21 14:57Pressmeddelande

Stor satsning på medborgardialog om översiktsplanen

null

I våras påbörjade kommunen arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Nu kommer det första tillfället för invånarna att komma med förslag och synpunkter till det fortsatta arbetet. Vi hoppas få in många svar!

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark- och vattenanvändning i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna.Den består av många delar och den kommer att påverka oss alla en lång tid framöver. Därför är det viktigt att invånarna har möjlighet att lämna sina idéer och tankar på ett tidigt stadium.

- För att skapa en så bred bas som möjligt för arbetet vill vi nu höra vad kommuninnevånarna tycker om sin kommun, säger planarkitekt Axel Demker, som är projektledare för arbetet med den nya översiktsplanen.

Fram till 30 november kan invånarna i kommunen lämna synpunkter till den inledande översiktsplaneprocessen. Frågorna handlar om favoritplatser, bostäder och platser att utveckla. Det går att lämna synpunkter på flera olika sätt. På skara.se finns en digital karta där man kan peka ut punkter och kommentera. Det går också att se vad andra invånare har tyckt till om. Det går även att söka upp någon av de skyltar som kommer att finnas uppsatta i Ardala, Axvall, Skara och Varnhem.

Vad översiktsplanen ska innehålla i sin helhet är ännu inte helt bestämt. Vid sidan av det som lagen kräver ska en politisk utvecklingsinriktning antas. 

- Varje dag är vår vardag beroende av att Skara utvecklas så att vi kan bo bra i alla livets skeden, uträtta våra ärenden, ta oss till alla platser vi behöver besöka och leva ett gott liv i Skara. För att det ska fungera måste alla miljöer vara trygga, och företag och jobb måste kunna skapas. Översiktsplanen ska göra allt det möjligt, med varje invånares bästa för ögonen. Inte bara i den här generationen utan också med sikte på en hållbar framtid. Därför är det viktigt att vi tar fram den här planen tillsammans, alla vi som bor i, eller verkar i, Skara, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

I höst kommer politikerna att diskutera olika aspekter av översiktsplanens utvecklingsinriktning i workshopformat. Sammantaget bildar det en bra utgångspunkt för den första konkreta versionen av planen; det vill säga samrådsversionen av översiktsplanen.

- Omkring mitten på nästa år beräknar vi att nästa tillfälle för att lämna synpunkter kommer, då översiktsplanens samrådsversion ska ställas ut och få bedömas av alla som kan vara berörda. Men då ska synpunkter lämnas på de förslag som har tagits fram. Det är alltså mera öppet att redan denna höst komma med synpunkter och idéer till arbetet, innan det finns något färdigt förslag att utgå ifrån, säger Axel Demker.


Enkelt att tycka till

Vilken är din favoritplats? Var ska vi bygga bostäder? Vilka platser ska vi utveckla? Det är frågor som kommunen gärna vill ha svar på från invånarna.

Åtta sätt att lämna tankar och idéer till översiktsplansarbetet:

 1. Lämna gärna ditt svar via digitalkartan på skara.se/oversiktsplan
 2. Sätt upp ett klistermärke och skriv en lapp med motivering vid någon av skyltarna i Ardala, Axvall, Skara och Varnhem
 3. Lämna in ditt förslag i kontaktcentret i Stadshuset eller på biblioteket
 4. Fyll i ett förtryckt vykort och lägg på brevlådan
 5. Lämna synpunkter till oversiktsplan@skara.se
 6. Fota och sms:a till 072-889 92 50
 7. Ring en kommunpolitiker (adresser finns på skara.se under fliken Kommun & politik)
 8. Kommentera inlägg på bygg, trygg & snygg-bloggen på skara.se

Synpunkterna dokumenteras och diarieförs i kommunens översiktsplansarbete.


Här kommer skyltarna att sitta: (de sätts upp under vecka 39)
Ardala - vid pizzerian
Axvall - Ica Hästen
Skara - City Gross, Ica Munken och Coop
Varnhem - vid Varnhemsgården


Mer dialog

Under hösten pågår också flera andra typer av enkäter och undersökningar:

 • SCB:s medborgarundersökning - går ut till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare
 • BRÅ:s trygghetsenkät
 • Kommunens enkät för skötsel av gator och parker (kommer snart)

Kontaktperson för översiktsplanen:
Axel Demker, planarkitekt
Telefon 0511-320 67
axel.demker@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten