2016-06-09 12:20Pressmeddelande

Statliga medel beviljade - kommunen startar Språkvän

null

Skara kommun har fått sin ansökan om Språkvän beviljad till det fulla sökta beloppet, 921 800 kronor. Insatsen har till syfte att främja dialog mellan människor med olika bakgrund och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat bevilja Skara kommun 921800 kronor för insatsen Språkvän, inom ramen för § 37a förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122). Projektet startar 1 september och löper fram till 31 december 2017.

Syftet med Språkvän

Det övergripande syftet med insatsen är att motverka utanförskap och skapa dialog mellan människor med olika bakgrund och på så sätt skapa ett inkluderande och tryggt Skara. Kommunen har på senare tid fått många påringningar från människor som har uttryckt en vilja att hjälpa till i nuvarande flyktingmottagande, vilket tyder på ett stort ideellt engagemang bland privatpersoner. Många föreningar och organisationer har också ställt sig positiva till ett samarbete med kommunen. Det finns en stor samstämmighet kring behovet att skapa mötesplatser.

- Projektet Språkvän ger en möjlighet för etablerade skarabor och nyanlända att mötas. Våra invånare vill verkligen ha kontakt med nya människor. Många upplever också att man får så mycket tillbaka genom sitt ideella engagemang, säger integrationsutvecklare Sara Friberg.

Social hållbarhet

Det finns också en långsiktig aspekt på insatsen. Skara kommun har antagit en vision 2025 som bland annat fokuserar på den sociala hållbarheten i samhället. Projektet Språkvän beräknas ge en långsiktig nytta i linje med ambitionerna för det pågående integrationsarbetet. Just nu arbetas med strategi och handlingsplan parallellt med de aktiviteter som redan sker inom integrationsområdet.

- Genom Språkvän får vi en större gemensam förståelse för varandra som människor. Det kommer att ge oss ett starkare och bättre Skara, säger processledare Ulf Lindén.

Korta fakta om Språkvän

Genom olika aktiviteter, t ex organiserad matchning (”ta en fika ihop”) och studiecirklar

 1. Underlätta etableringen i samhället
 2. Skapa nätverk på individ-, lokal- och regional-nivå samt digitalt
 3. Stödja språkinlärningen

Inom kort kommer en projektledare att rekryteras.

Samarbetspartner

 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Skara missionsförsamling
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Sensus
 • Ljungstorps bygdegårdsförening
 • Svenska kyrkan, Skara pastorat
 • Västergötlands idrottsförbund
 • Föreningen After School Club
 • Falköpings kommun


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten